Mariehamn

Fler boendeplatser för äldre

Insändare 17 sept 2019 Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden. Vi i Mariehamnsliberalerna anser att vi behöver göra framförallt tre saker; det handlar om trygghetsboenden, om specialiserade boenden och en generell planering som passar äldre. Trygghetsboenden är boenden som är handikappanpassade och har gemensamma ytor …

Fler boendeplatser för äldre Read More »

Ett hållbart Lilla Holmen

Insändare 12 juli 2018 Det var med förvåning som jag läste att det ska bli konstgräs under gungor på Lilla Holmen, det känns varken modernt eller attraktivt. Men det finns förstås en förklaring till saken – konstgräset används för att öka tillgängligheten, för att det ska vara lätt för exempelvis rullstolsburna att komma fram. Konstgräset …

Ett hållbart Lilla Holmen Read More »

Ett lyft för västra hamnen

Motion om AR-projekt i västra hamnen, fullmäktige 24 april 2017 I tisdags lämnade jag in en motion om att staden ska starta ett AR-projekt i västra hamnen. Pokemon GO är kanske en av de mest kända AR-apparna. Motionen lyder så här: “AR, augmented reality, betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. Det innebär att en app i realtid …

Ett lyft för västra hamnen Read More »

Mariehamn – en av världens bästa platser att bo på

Anförande om stadens bokslut 24 april 2017 Ordförande. Jag tänker inleda med en kort anekdot. När jag gick i tredje klass fick vi betyg för första gången i skalan “bra”, “tillfredsställande” och “kunde förbättras”. En av våra lärare gav hela klassen det lägsta betyget, kunde förbättras, med hänvisning till att alla kan bli bättre. Lite …

Mariehamn – en av världens bästa platser att bo på Read More »

Prioritera de med störst behov

  Igår fattade stadsfullmäktige beslut om att man vill gå vidare med att separera fotbollen och friidrotten. Jag och liberalerna tillsammans med moderaterna jobbade för en återremiss. Skälen var många men för mig var en av de viktigaste orsakerna att kultur och fritidsnämnden, som utrett ärendet, inte alls tittat på behovet hos andra idrotter. Jo, …

Prioritera de med störst behov Read More »

Mer bostäder till stan

Insändare 13 september 2017 Mariehamn behöver inflyttning och det kräver fler bostäder, det kan de flesta skriva under på. Men hur det ska gå till kan verka lite mer oklart. Min uppfattning är att vi behöver göra allt och jag ser inte heller någon större konflikt däremellan. Dessutom finns det en stor samsyn gällande stadsutvecklingen …

Mer bostäder till stan Read More »

Stadsbudget 2018

Gruppanförande i stadens budgetdebatt 13 juni 2017 Ordförande, bästa kolleger och åhörare Liberalerna är mycket nöjda över den budget som stadsstyrelsen föreslår till oss och vi gläds åt den enighet som stadsstyrelsen uppvisat. Att vi gärna sett mer pengar till social sektor och förebyggande arbete är vi knappast ensamma om men vi ser också de …

Stadsbudget 2018 Read More »

Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, …

Våld mot kvinnor ska avskaffas Read More »

Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack!

Insändare 12 oktober 2016 Det var med stor glädje som jag läste föreningen Sk8:s insändare om allaktivitetssatsning i Miramarparken. Mariehamnsliberalerna drev frågan under valet och har lämnat in en motion i ärendet. Saken kommer att hanteras i planeringsarbetet av Mariehamns centrum. För visst är det så att staden skulle vinna på att öka antalet aktiviteter, …

Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack! Read More »

Demokrati, social hållbarhet och miljö

Ordförande Mariehamnsliberalerna vill tacka stadsstyrelsen och tjänstemännen för framtagandet av mål och indikatorer. Processen har varit lång och vi, liksom alla andra hoppas jag, värderar det arbete som utförts och stödjer alltså förslaget. Mariehamnsliberalerna vill dock framhålla till kommande arbeten att vi önskar ett större inkluderande, för det handlar trots allt i stort om ett …

Demokrati, social hållbarhet och miljö Read More »