Vi klarar det här!

Anförande, stadsfullmäktige 31 mars 2020

Ordförande, bästa fullmäktige, högt värderade mariehamnare och anställda samt övriga åhörare

Det är bara att konstatera att vi nu lever i en ny tid. Det som för en månad sedan tedde sig som utmanande är idag ett drömscenario som vi alla längtar tillbaka till. Vi står inför en lamslagning av stora delar av samhället, och det berör oss alla. Vi kommer alla att vara tvungna att göra uppoffringar som vi bara för någon vecka sedan sa att vi aldrig skulle gå med på.

Och uppoffringar gör vi alla. Stadsstyrelsens tacksamhet gentemot de i staden som nu jobbat dubbelt och trippelt för att få vardagen att fungera så nära normalt som möjligt för mariehamnarna är mycket stor. Lärarnas och skolledarnas arbetsbörda har under den senaste tiden varit på gränsen till omänsklig – men de har fixat det tillsammans med barnen och föräldrarna. Jag skulle vilja stå här idag och lova saftiga premier till lärarna, den ekonomiska situationen möjliggör inte det. Men bästa fullmäktige, vi får aldrig glömma vad lärarna ställde upp med för våra barn. Vi måste minnas det när tiderna är ljusare igen. Och jag vill tillägga att såväl Strandnäs som Ytternäs skola har förbättringar att vänta sig. Allt är inte nattsvart och staden kommer att fortsätta investera.

Men det är inte bara skolan som har en utmanande tid. Det har satts hårda prövningar på ledarskapet i staden, och jag vill i detta forum passa på att tacka förvaltningen, COVID-gruppen och övriga för de stora insatser som har gjorts. Också ett tack till Terese Flöjt som med fast hand informerat såväl oss politiker som mariehamnarna. Och nu om någonsin har vi fått dra nytta av stadsdirekörens kompetens både inom juridik och ekonomi. Tack stadsdirekören för dina insatser under den senaste tiden.

Ordförande. Coronaviruset berör oss alla. Vissa har betydligt mer att göra och för vissa av stadens anställda så lever vi i en verklighet där några av våra anställda har hamnat i en sits där arbetsplatsen är nedlagd, helt eller delvis. Stadsstyrelsen som helhet står bakom beslutet om att inleda samarbetsförhandlingar, det var inte lätt för någon och det skapar förstås oro. Stadsstyrelsens uppfattning är att vi ska säkerställa att ingen lever i ovisshet längre än vad som är absolut nödvändig. Jag vill dock poängtera att det inte än fattats beslut i sak och att samarbetsförhandlingar kan leda till annat än permitteringar, så som ändrade arbetsuppgifter och andra omorganiseringar. De diskussionerna ska skötas tillsammans med huvudförtroendemannen, facken och de anställda. Vi ska hålla en god och trygg personalpolitik också under denna mycket ansträngande tid. I det att vara en trygg arbetsgivare betyder också att vi behöver ta ekonomiskt ansvar så att vi kan skapa uthållighet och förutsättningar för att återgå till det mer normala. Dialog är den enda vägen framåt.

Ordförande. Äldreomsorgen har varit på tapeten under en längre tid, och utmaningarna var stora redan innan corona. Det är bara att konstatera att utmaningarna kommer att bli än större i takt med att samhällssmittan stiger, och därmed sjukskrivningstalen stiger. Förberedelserna inom äldreomsorgen är omfattande och leds just nu av Susanne Lehtinen som är en erkänt mycket god organisatör. Lehtinen, som tidigare sagt upp sig, arbetar ännu kvar i stan vilket vi i stadsstyrelsen är mycket glada över.

Just de äldre är en extra utsatt grupp och vi vill rikta vårt varmaste tack till de äldre, och andra i riskgrupp, som nu isolerar sig frivilligt. Det är minsann ingen lätt utmaning att tacka nej till barnbarns blöta pussar, tacka nej till att träffa vänner och bekanta och istället omfamna fysisk distansering. Men vi tackar er för era stora uppoffringar och ber övriga i samhället att visa respekt oavsett ålder. Om vi får en snabbt stigande samhällssmitta kommer det att leda till att också många offentligt anställda blir smittade. Därför vädjar stadsstyrelsen till alla medborgare att följa de angivna rekommendationerna. Många som drabbas av corona kommer att få bara milda symptom men all personal som får milda symptom uppmanas att stanna hemma och vi behöver alla inom exempelvis äldreomsorgen på jobb. Stadsstyrelsen vill också tacka personalen inom äldreomsorgen för deras stora arbete och också städpersonalen som nu utför ett livsviktigt förebyggande arbete inom hela staden.

Bästa fullmäktige. Det är nu samhället prövas. Och varje mariehamnare ska fråga sig hur man kan få hjälp och stöd. Både staten Finland och landskapsregeringen har vidtagit extraordinära åtgärder, det ska alla i behov nyttja. Staden har avlyft avgifter och utreder hur också vi vidare kan hjälpa medborgarna. Syftet är att vi ska möjliggöra en snabb återhämtning, och det försvåras om företag är försatta i konkurs och hushållens kassor helt tomma. Men vi befinner oss i ett undantagstillstånd, något som förknippas med att landet är i krig. Så allvarlig är situationen så var och en som har krafter nog behöver fråga sig vad man själv kan göra i denna situation göra för samhället. Och det kan vara allt från stort till smått; slå en signal till en som lider av ensamhet, hjälpa äldre i trappuppgången att handla, tidigarelägga en planerad renovering om ekonomin tillåter, röra på sig så att vi inte som grupp tappar fysiken, ställa upp som volontär och framförallt – bidra till att sakta ner smittspridningen genom att tvätta händer och hålla fysiskt avstånd.

Jag ber också var och en av er att tänka på hur vi kan hjälpa vårt centrum. Det är handeln som skiljer en stad från andra orter och nu är det inte lätt för de allra flesta inom handel och restaurang. Vi har en delgeneralplan under behandling i staden vars syfte är att ha aktiviterer, det vill säga butiker och caféer på bottenplan, och ett sjudande stadsliv. Coronaviruset har grusat förutsättningarna för många verksamheter. Vi vet också att företagare har ett mycket svagt skydd i dåliga tider, även om det nu finns mer hjälp än vanligt. Till de som har råd; förgyll er vardag med blommor, unna dig det där paret skor du funderat på, klipp håret och köp take away. Men förstås med rekommendationerna i minne.

Ordförande. Det går inte att förbise de ekonomiska konsekvenserna för staden och vi måste våga prata också om det trots att många enskilda och samhället i stort är i kris. För stadens ekonomiska situation är mycket allvarlig varför den kräver en palett av åtgärder. Därför avser stadsstyrelsen återkomma till fullmäktige med en ändringsbudget för 2020 senast i juni månad. Vi ska inte stoppa upp stadens verksamheter men vi ska göra det smartaste som ger mest för pengarna med såväl den enskilda mariehamnaren, som våra verksamheter som det lokala näringslivet i minnet. Och jag är säker på att detta fullmäktige kommer att göra kloka prioriteringar. Vi har kanske den mest erfarna beslutande församlingen på hela Åland i Mariehamns stads fullmäktige. Här finns fyra tidigare lantråd, tidigare och nuvarande talmän och ministrar, många ledamöter med lång erfarenhet av kommunalt beslutsfattande och dessutom kryddat med nya ledamöter som kommer med andra infallsvinklar, erfarenheter och perspektiv. Bästa fullmäktige, varje mariehamnare kan känna sig trygga med att just ni ska fatta avgörande beslut om deras framtid. Jag och stadsstyrelsen litar på er. Jag vill också i detta sammanhang tacka för den starka politiska uppslutning som nu sker bakom kulisserna där politiker, oavsett partibeteckning, gör sitt yttersta för att hjälpa till.

Ordförande. Nu är tid att behålla lugnet men samtidigt våga fatta beslut. Vissa saker kräver snabbare åtgärder än andra. Vi tar det mest akuta först. Nu om någon gång är det av yttersta vikt att vi handlar och agerar. Jag är glad att vi har vik kanslichef Henrik Häggblom vid vår sida, en av de absolut bästa på kommunal förvaltning på Åland. För vi kan inte heller sätta lag och ordning åt sidan, tvärtom nu är det viktigt att fatta juridiskt hållbara beslut. Det finns miljoner och en frågor och allt ska lösas på bästa sätt, bit för bit.

Ordförande, med detta sagt så konstaterat jag att vi sitter i den här båten tillsammans, och vi ska lösa problemen tillsammans. Men jag vet också att för många i samhället har livet rämnat från en dag till en annan. Det finns hushåll där alla vuxna blivit av med sina jobb, det finns de vars livsverk faller sönder som ett korthus och det finns de som mår fruktansvärt dåligt i den sits som nu världen befinner sig i. Det handlar om sorg, en sorg som måste bearbetas. Och jag vet hur det är, jag har känt djup sorg. Jag vet hur det är när livet som man känner det dras ifrån en i ett ögonblick, när det som man aldrig kunde tro att skulle hända är ett fullbordat faktum. Jag känner med er och är delaktig i er sorg. Men jag vet att de allra, allra flesta kommer ut ur sorgen och på andra sidan står man med mer erfarenhet, fler perspektiv och med mer förståelse för varandra. Vi kommer att ha lärt oss nya saker, nya arbetssätt och lärt oss implementera kreativa lösningar.  

Men ordförande, vi kommer att klara detta. Vi har starka grundförutsättningar med en stark soliditet och en lägre lånestock än på länge. Vi har föreningar som genom digitala lösningar ser till att barnen fortsätter röra på sig. Vi har en personalstyrka som visar såväl förståelse som kämpa-anda. Vi har butiker som håller öppet trots den lilla kassa som kommer in. Och vi har en 159-årig stad som har klarat sig genom två världskrig, missväxtår, stora arbetsgivare som går i konkurs, lågkonjunkturer och många fler svårigheter. Vi har klarat oss igenom det, och kommer garanterat att komma igenom också detta. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte handlar om ett strukturellt problem utan om en plötslig händelse. Det är bara att konstatera; det kommer att krävas arbete, det kommer att krävas mod – men vi kommer att fixa det. Tillsammans.

Fullmäktige. Jag ber tänka på 22 juli 2021. Firandet av Åland 100 år har redan inletts och det är första dagen av Tall Ships Races. Åland är sommarskönt och det myllrar av folk på gatorna eftersom att den nya och starka trenden är att vi reser mer regionalt. Ålänningar och hitresta ringlar sig i köer för lösglass, mat och dryck. Pengarna rasslar in. Hemma vid köksborden klagas det på att det finns för få hotellrum och att man måste åka ut till stugan för att få lugn och ro. Men vi är stolta mariehamnare som går på gatorna, för stan är upprustad inför sommaren 2021. Faktum är att stan aldrig varit så fin förr. Ordförande, det enda säkra sättet att spå framtiden det är att skapa den.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *