Min ideologiska resa

Jag letade länge efter min politiska hemvist, jag försökte placera mig själv i ett höger- eller vänsterfack men kände inte att jag hörde hemma i något av dem.

Jag har alltid vetat är att jag inte är konservativ och inte heller socialist.

Däremot har jag alltid vetat att jag vill att politiken ska vara framåtsyftande och kunskapsbaserad.

Vi lever i en föränderlig värld och politiken måste hänga med!

Vi är ett parti som står upp för den liberala demokratin, rättvisa och lika behandling. Vi tror på den enskilda individens förmågor men att samhället behöver utjämna orättvisor.
Liberalerna på Åland

Varför liberalerna?

Liberalismen behövs mer idag än någonsin. Vi ser starka krafter från både höger- och vänsterpopulism.

Följande går att läsa på liberalernas hemsida:

”Vi är ett parti som står upp för den liberala demokratin, rättvisa och lika behandling. Vi tror på den enskilda individens förmågor men att samhället behöver utjämna orättvisor. Det privata näringslivet skapar skatteintäkterna, därför behöver vi ge goda förutsättningar för ett gott näringsliv på Åland. Skattemedel finns till för att skapa en god levnadsstandard för individen, vi tror dock på att människor behöver frihet varför vi gärna ser låga skattetryck och en ansvarsfull offentlig ekonomi.”

Därför är jag liberal.