Ekonomisk självständighet

Varje vuxen människa ska ha en egen inkomst så att man kan försörja sig själv.
Vuxna ska inte tvingas bo hos sina föräldrar och mammor ska inte vara beroende av sina mäns inkomster. De som lider av sjukdom, somatisk eller psykisk, ska kunna ta del av arbetslivet efter egen förmåga. Bidrag ska i första hand…
Läs mer

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet ska inte skötas som ett eget projekt, på Åland ska vi tillämpa jämställdhetsintegrering.
Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet bör vara att ingen mår bra av snäva könsnormer och att genus är en kunskapsfråga...
Läs mer

Infrastruktur

Infrastruktur är så mycket mer än vägar och skärgårdsfärjor. Infrastruktur är internet, avlopp, sopor, telefoni, tv, radio, el, byggnader och fjärrvärme.
På Wikipedia säger man att: “Infrastruktur är anläggningar som representerar stora investeringar och som används dagligen av samhället. Framförallt...
Läs mer

Upphandling

Upphandling är ett effektivt instrument för att flytta tillväxt från offentlig till privat sektor.
Upphandling ska alltid och enbart ske om det finns en fungerande marknad, i andra fall ska det offentliga själva leverera tjänsterna. Om näringslivet får veta vad som kommer att upphandlas…
Läs mer

Landskapet som arbetsgivare

Landskapsregeringen är en stor arbetsgivare men kanske inte den bästa.
Detta är i det yttersta ett hot mot yttrandefriheten, ingen anställd ska känna att man inte vågar uttrycka sina åsikter för rädslan att förlora jobbet. För mig är den ekonomiska självständigheten central...
Läs mer

Kultur och kulturmiljöer

Kulturen och kulturmiljöerna är viktiga för de identitetsskapande processerna.
En identitetslös människa är en otrygg människa. Kulturen har alltid varit föränderlig, detta stämmer också i allra högsta grad med dagens samhälle. All kultur är viktig och all kultur är bra...
Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är bred och behöver hanteras med blicken långt in i framtiden.
Vi ska satsa på lösningar som är ekologiskt hållbara men som har ekonomisk bärkraft. Många säger att det inte går att ta mål som är mellan 50 och 100 år men de flesta av oss vill att våra barnbarn ska kunna bada i Östersjön.…
Läs mer

Tillväxt

Jag står inte för att tillväxt alltid är av godo och att evig tillväxt är målet.
Jag tycker att det är viktigare hur tillväxten sker. Bra tillväxt är hållbar och sker i privat regi. Jag anser att inflyttning är den kanske viktigaste tillväxtfaktorn på Åland
Läs mer

Folkhälsa och idrott

Våra miljöer ska uppmuntra till rörelse och rekreation.
Det ska vara lättare att cykla och gå än att köra bil. Det ska också vara tryggt att ta sig fram på trottoarer och cykelbanor. Idrotten ska vara juste och inkluderande. Vi ska arbeta forskningsbaserat för att få en hälsosam...
Läs mer

Utbildning

Jag är stolt över den åländska skolan, den är fantastisk!
Jag är övertygad om att den finska och åländska skolan är så bra som den är för att man inte politiserat skolan, vi ska låta proffsen utveckla verksamheten. Som politiker ska man dock veta vad man vill ha för resultat; jag vill ha unga vuxna…
Läs mer

Sjukvård och omsorg

Bra sjukvård och omsorg skapas genom att man har nöjd och utbildad personal i funktionella lokaler
Verksamheterna ska inte politiseras men som politiker ska man beställa att verksamheterna moderniseras och att personalen erhåller kontinuerlig fortbildning...
Läs mer

Cirkulärekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att man tar hand om restprodukterna när man tillverkar nya varor.
Enkla exempel är att ta vara på matrester och göra det till kompost eller biogas.
Läs mer