Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att man tar hand om restprodukterna när man tillverkar nya varor. Enkla exempel är att ta vara på matrester och göra det till kompost eller biogas. På Åland är kanske det synligaste exemplet musttillverkning av ”fula” äpplen. Här finns stora ekonomiska vinster och dessutom stora EU-medel att söka. Det är bara fantasin som sätter gränserna när det gäller cirkulär ekonomi.

Jag vill därför:

  • Att företagen frivilligt ska få lämna uppgifter till en öppen databas kring vilka avfall de har, om någon annan tar emot det gratis (eller till och med är beredd att betala för det) ökar vinsten
  • Att landskapsregeringen satsar på att kunskapshöjning när det gäller att söka bidrag för cirkulärekonomiska investeringar
  • Att offentliga bolag går i bräschen för denna omställning, ÅDA skulle exempelvis via sysselsättningstjänster kunna formetera om avlagda datorer och ge tillbaka till sina ägare
  • Att landskapsregeringen tillsammans med exempelvis Ålands Näringsliv informerar privata näringsidkare om potentialet i cirkulär ekonomi
Det är bara fantasin som sätter gränserna när det gäller cirkulär ekonomi.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman