Sjukvård och omsorg

Bra sjukvård och omsorg skapas genom att man har nöjd och utbildad personal i funktionella lokaler. Verksamheterna ska inte politiseras men som politiker ska man beställa att verksamheterna moderniseras och att personalen erhåller kontinuerlig fortbildning.

Vi ska bli bättre på att ta tillvara personalens  kompetens. Exempelvis specialiserade sjuksköterskor har en minst fyraårig akademisk utbildning, de förtjänar respekt. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn ska ske i samförstånd med de som jobbar på golvet.

Personal med erfarenhet utifrån ska respekteras för deras erfarenhet. Att fortsätta med treskiftsarbetet är tveksamt med tanke på slitage och ojämna löner.

Jag vill därför:

  • att ÅHS personalpolitik ses över med sikte på att ÅHS ska bli en bra och attraktiv arbetsgivare
  • att utbildning ska löna sig inom sjukvården
  • att ÅHS utreder möjligheten att övergå till personcentrerad vård
  • att vi satsar på sjukskötarmottagningar och att vi inför system med avancerade kliniska sjukskötare (expertsjukskötare)
  • att vårdboenden och institutioner har god vårdatmosfär för såväl patienter som närstående
  • att vi bygger fler boenden för äldre, jag vill satsa på trygghetsboenden
  • att lokalerna är ändamålsenliga; äldreboenden som minimerar fallrisk och dagis med golvvärme i hallen
  • att personaltätheten på daghemmen är tillräcklig för att hinna med det enskilda barnet och kunna följa den individuella utvecklingen socialt och fysiskt
  • att jämställdhetsutbildningar genomförs kontinuerligt för dagispersonal.
Vi ska bli bättre på att ta tillvara personalens kompetens.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman