God utbildning ger gott liv

Jag är stolt över den åländska skolan, den är fantastisk! Jag är övertygad om att den finska och åländska skolan är så bra som den är för att man inte politiserat skolan, vi ska låta proffsen utveckla verksamheten.

Som politiker ska man dock veta vad man vill ha för resultat; jag vill ha unga vuxna som är tvärsäkra på kärnämnen och med grundföreståelse för vårt samhälle.

Jag tror att vi måste bli bättre på att stärka självförtroende för att öka innovationsförmågan, vi måste också bereda väg för entreprenörer och intraprenörer.

Jag vill därför:

  • att det ska vara fokus på kärnämnena i grundskolan
  • att vi lär ut programmering grundskolan
  • att det finns tillräckligt med vuxna i skolan
  • breda utbildningar som ger baskompetens på gymnasienivå
  • att yrkesgymnasiet kan erbjuda alternativ, exempelvis utbildning genom lärlingsavtal
  • att högskolans verksamhet utvecklas. Jag vill bland annat att Högskolan ska ha rätt att att utbilda på mastersnivå
  • att högskolan ska bli en central motor i det åländska samhället och stå för kvalitet och en säker väg till arbete
Vi ska låta proffsen utveckla verksamheten.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman