Folkhälsa och idrott

Våra miljöer ska uppmuntra till rörelse och rekreation. Det ska vara lättare att cykla och gå än att köra bil. Det ska också vara tryggt att ta sig fram på trottoarer och cykelbanor. Idrotten ska vara juste och inkluderande. Vi ska arbeta forskningsbaserat för att få en hälsosam befolkning:

Jag vill därför:

  • att bidrag som betalas ut till idrotten ska fördelas jämställt och jämlikt
  • att stadens cykelleder sammanbinds på ett mer naturligt sätt
  • att cykel- och gångbanor till skolorna är trygga och säkra
  • att vi ska gynna klubbar som ger barn utrymme för att även delta i andra idrotter
  • att det ska ingå mer rörelse i skolorna
  • att det offentliga ska ge sina anställda vettig friskvård
  • att äldre människor ska informeras om behovet av rörelse och ges kunskap om styrketräning
  • att föräldrautbildningen inkluderar utbildning om hur mammorna ska hela sina kroppar efter graviditet och förlossning. Det borde också erbjudas några tillfällen gruppträning efter förlossningen.
Det ska vara lättare att cykla och gå än att köra bil.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman