Tillväxt

Tillväxt är inte alltid av godo. För mig är det centralt hur tillväxten sker. Bra tillväxt är hållbar och sker i privat regi. Jag anser att inflyttning är den kanske viktigaste tillväxtfaktorn på Åland.

Vi kan dock konstatera att Ålands ekonomi i förhållande till befolkningstillväxten har en svag, till och med negativ, utveckling. Därför måste vi arbeta med att höja företagens lönsamhet. Utan företag som genererar skatteintäkter har vi inte heller råd med grön omställning eller välfärd.

Jag vill därför:

  • att stöd till näringslivet ska ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv, den cikulära ekonomin är central i dessa sammanhang
  • att det offentliga samarbetar med privata aktörer
  • att bidrag inte ges utan krav på motprestation
  • att de offentliga bolagen ska inte konkurrera med de privata bolagen om det finns en fungerande marknad
  • att vi ska motta flyktingar
  • att högskolan ska utveckla sin verksamhet.
  • att företagens lönsamhet stärks
Bra tillväxt är hållbar och sker i privat regi.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman