Fler boendeplatser för äldre

Insändare 17 sept 2019

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden. Vi i Mariehamnsliberalerna anser att vi behöver göra framförallt tre saker; det handlar om trygghetsboenden, om specialiserade boenden och en generell planering som passar äldre.

Trygghetsboenden är boenden som är handikappanpassade och har gemensamma ytor för gemenskap. Dessutom har trygghetsboenden personal någon timme per dag som bland annat anordnar aktiviteter. Trygghetsboenden är välbeprövade och de som flyttar till dem är i allmänhet mycket nöjda. Trygghetsboenden kan uppföras i både offentlig eller privat regi, vi menar att om privata intressenter bygger denna typ av boende så borde staden exempelvis bekosta personalen. Detta är befogat eftersom att trygghetsboenden bevisligen skjuter fram tidpunkten för när en person behöver flytta till äldreboende (effektiverat serviceboende) och därmed besparar kommunen pengar.

Vi anser att vi också behöver se över specialiserade boenden i Mariehamn. För personer med kognitiv svikt eller demenssjukdomar har frågan diskuterats en längre tid. Vi anser att det skulle vara en mycket klok utveckling.

Därutöver behöver vi bli än bättre på att planera för ett åldersvänligt samhälle. Vi behöver också vara positivt inställda till bygglovsärenden och planändringsförslag som ökar tillgängligheten. Där kan installation av hiss nämnas som extra angeläget.

Liberala kandidater till stadsfullmäktige

Ingrid Zetterman
Andrea Holm
Fredrika Kvist Mattsson
Jonny Andersen
Michele Ferrari
Joanna Isaksson
Roger Johansson
Roger Eriksson
Caroline Ericsson
Björn Zetterman
Uffe Westmark
Kimmo Mattsson
Robert Söderdahl
Julia Birney

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *