Ett lyft för västra hamnen

Motion om AR-projekt i västra hamnen, fullmäktige 24 april 2017

I tisdags lämnade jag in en motion om att staden ska starta ett AR-projekt i västra hamnen. Pokemon GO är kanske en av de mest kända AR-apparna. Motionen lyder så här:

“AR, augmented reality, betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. Det innebär att en app i realtid lägger till information till den fysiska verkligheten. Undertecknade anser att det vore ett mycket gott verktyg för att höja, och stärka, kulturhistorien i västra hamnen. Det skulle i sin tur stärka den egna identiteten, höja värdet för turister och öka attraktiviteten för Mariehamns hamn.

Ett scenario där man enkelt, bara genom att titta genom sin smarta telefon, kan se olika historiska skeenden i västra hamnen skulle vara ett steg för att lyfta kulturarvet till dagens moderna samhälle. Tänk att kunna stå på en av kryssningsfärjornas akterdäck och nedan se den allra första Ålandsfärjan eller att rikta mobilen mot Badhusberget och se badare ta sig ett dopp.

Undertecknade ser stort potential ett flerpartssamarbete mellan staden, landskapsregeringen, Ålands sjöfartsmuseum, Mariehamns hamn, rederier och andra intressenter.

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknade att förvaltningen startar upp ett projekt vars syfte är att lyfta kulturarvet i väster hamn genom AR-teknik.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *