Mariehamn

Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, …

Våld mot kvinnor ska avskaffas Read More »

Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack!

Insändare 12 oktober 2016 Det var med stor glädje som jag läste föreningen Sk8:s insändare om allaktivitetssatsning i Miramarparken. Mariehamnsliberalerna drev frågan under valet och har lämnat in en motion i ärendet. Saken kommer att hanteras i planeringsarbetet av Mariehamns centrum. För visst är det så att staden skulle vinna på att öka antalet aktiviteter, …

Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack! Read More »

Demokrati, social hållbarhet och miljö

Ordförande Mariehamnsliberalerna vill tacka stadsstyrelsen och tjänstemännen för framtagandet av mål och indikatorer. Processen har varit lång och vi, liksom alla andra hoppas jag, värderar det arbete som utförts och stödjer alltså förslaget. Mariehamnsliberalerna vill dock framhålla till kommande arbeten att vi önskar ett större inkluderande, för det handlar trots allt i stort om ett …

Demokrati, social hållbarhet och miljö Read More »

Bostadspolitiken är viktig!

Bostadspolitiken och inflyttningen är en av Mariehamns absolut viktigaste frågor. Det är därför bra att vi satsar stort på att öka antalet invånare i stadens absoluta centrum. Gällande bostadspolitiken konstaterar jag att de förhållandevis höga priserna på lägenheter i jämförelse med egnahemshus är ett problem. Vi har en hel del stora hus som bebos av …

Bostadspolitiken är viktig! Read More »

Staden behöver ökad trivsel

Mariehamn behöver utvecklas och öka inflyttningen. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång är en ökad trivsel i staden. För att öka trivseln ser jag tre viktiga åtgärder som behöver vidtas. Den första är att vi behöver stärka de områden och kvalitéer som vi redan har. Stadshuset med den tillhörande parkmiljön är en sådan …

Staden behöver ökad trivsel Read More »

Det är modigt att utreda

Jag står för kunskap före tyckande, det gör liberalerna också. Det innebär att vi exempelvis är för utredningar och utvärderingar. Inte för att dra ut på tiden eller sätta pengar i blöt i onödan utan för att det sparar pengar i längden. Man brukar säga att de bästa projektledarna är de som klarar av att …

Det är modigt att utreda Read More »

Lekparker i Mariehamn

Jag är nyss hemkommen från semester i Åbo. Mitt totalintryck är att vi ska vara stolta över vad Åland levererar till turisterna, både vad gäller kvalitet och pris. En sak som jag tycker att vi borde göra är att stärka Mariehamn som destination bättre. Vi besökte Kuppisparken, en familjepark med det mesta. Om vi skulle …

Lekparker i Mariehamn Read More »

Fler sopkorgar i Mariehamn!

Gemensam insändare 23 juli 2015 Vi vill ha fler sopkorgar i Mariehamn. Vi tror att människor vill göra rätt men i staden finns för få sopkorgar, skräp hamnar därför på marken istället. Dessutom saknar många sopkorgar lock vilket leder till att fåglarna sliter ut soporna på gatan. Vi lever så nära havet så att ett …

Fler sopkorgar i Mariehamn! Read More »

En stad att trivas i

Insändare 17 juni 2015 Mariehamn visar just nu upp sig i sin vackraste skrud. Jag är stolt över Ålands stad och jag vill förvalta den småstadsmässiga bebyggelsen. Jag vill inte bevara allt precis som det är. Jag vill inte heller riva allt och bygga nytt. Jag vill nyttja och utveckla det vi har. Vad betyder …

En stad att trivas i Read More »

Skatekultur är sund kultur!

En engångsinvestering utan underhålls- och uppvärmningskostnader fylld med kids och vuxna som rör på kroppen utomhus – låter  inte det som en dröm? Det är vad en skatepark i betong skulle innebära och jag är helt klart för! Jag vill att vi ska bygga en skatepark i Mariehamn som alla ålänningar kan nyttja! Att människor rör på sig är …

Skatekultur är sund kultur! Read More »