En stad att trivas i

Insändare 17 juni 2015

Mariehamn visar just nu upp sig i sin vackraste skrud. Jag är stolt över Ålands stad och jag vill förvalta den småstadsmässiga bebyggelsen. Jag vill inte bevara allt precis som det är. Jag vill inte heller riva allt och bygga nytt. Jag vill nyttja och utveckla det vi har.

Vad betyder förvaltande i praktiken? Jo, jag är emot att bygga sexvåningshus mitt i gamla bostadsområden. Jag anser att småskaligheten är viktig för mariehamnarna, jag tror helt enkelt på hög trivsel före höga hus.

Jag anser att det finns andra möjligheter att få fler invånare till staden än genom att förändra stadens grundkaraktär. Exempelvis kan höga hus byggas i nya bostadsområden.

Om vi vill få invånare till staden behöver vi arbeta för att skapa trivsel och gemenskap, det lockar såväl boende som turister.

Ingrid Johansson (Lib)

1 thought on “En stad att trivas i”

  1. Bengt Hagström

    Är det bättre att exploatera orörda grönområden inom stadens gränser än att exploatera höjden på redan bebyggd mark?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *