Individen i centrum

Emma Björkman skriver i dagens Nyan om hur förväntningar, normer, påverkar vardagen för den som är motpol. Om önskan att ibland “slippa vara avvikaren som är den som synliggör normen och synliggör det som bryter normen”. Många är normbrytare fast på olika sätt, man kan fråga sig vem som egentligen är “normal”. Från samhällets sida bör vi ta till vara olikheterna, mångfald berikar.

Men det räcker inte med enbart acceptens. Vi behöver också sluta förutsätta att människor och samhällsprocesser ska vara på ett visst sätt. Ett öppet sinne gör att vi kan se individen för den hen är. Att se på samhället och dess mekanismer utan föreställningar om att saker ska vara så som de alltid varit gör att vi kan välja kunskap före tyckande. Om vi ser på varje individs potential och driver en framåtsyftande politik kommer vi att nå ett hållbart samhälle. För mig, som liberal feminist, är ett normkritiskt förhållningssätt en självklarhet!

Läs mer om normkritik här.
PS Siten www.jamstall.nu har otroligt mycket matnyttig information!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *