Mariehamnarna kan känna sig trygga

Bästa fullmäktige

Igen står jag här och presenterar information med anledning av coronapandemin. Det är speciella tider vilket bland annat lett till en annan budgetprocess i år vilket är det huvudsakliga skälet till att jag står här idag.

Stadsstyrelsen antog i tisdags ramar för och förlag till mål vilket är grunden för nämndens arbete. Nu har nämnderna, framförallt i september, tid på sig att jobba med budgeten. Det ska finnas utrymme för två budgetmöten så här har särskilt nämndordförandena en utmaning att få ihop det hela med den något snävare tidsramen. I oktober har stadsstyrelsen sitt budgetseminarium. 12 november har fullmäktige sitt budgetmöte, då måste skatteprocenten tas. Budgeten i sin helhet behöver vid det mötet utan kan hanteras först i december men då hinner förstås inte nämnderna anta sina verksamhetsplaner inför det nya verksamhetsåret utan det får i så fall hanteras i början av nästa år. Så målet är att budgeten i sin helhet kan klubbas i november. Referensgruppen har för övrigt nu blivit befriade från sitt uppdrag – å stadsstyrelsens vägnar vill jag rikta ett stort, varmt tack till deltagarna i gruppen. Ni har bjudit på såväl kunskap som erfarenhet och engagemang.

Nu till information om stadsstyrelsens senaste möte där ramar och förslag till mål fastslogs. I mötet deltog den ekonomiska referensgruppen. Vi fick uppdaterad information om stadens ekonomi och förde sedan politiska överläggningar och vi var mycket överens; nu är inte tid för kraftiga stålbad i staden och det är heller inte tid att höja skatterna och därmed försvåra hushållens ekonomi ytterligare. Mariehamns stads ska i tider av osäkerhet stå för stabilitet för sina medborgare och sina anställda. Och det här är också det viktigaste vi kan göra för stadens företag – hålla människor i arbete och därmed upprätthålla köpkraften. Som vi så många gånger sagt tidigare: vi kommer att klara krisen, tillsammans.

Men den här ekonomiska strategin innebär en hög belåning och större underskott än vad vi är vana vid, vilket förstås kommer att innebära behov av många år framöver av sträng budgetdisciplin. Därtill är Mariehamn den kommun som drabbats kanske hårdast på hela Åland. Arbetslöshetssiffrorna för staden är högst i hela landskapet och hela nio procentenheter högre i juli i år än i fjol. Vi kommer att få tuffa år framför oss. Men stadsstyrelsens övervägning är dock att en kraftig neddragning av verksamheterna skulle riskera att fördjupa krisen och därmed vara värre.

Bästa fullmäktige. Nu om någonsin behövs er kreativitet, er kunskap och era erfarenheter. Att föra till nya budgetanslag är ganska enkelt, att få plats med det man vill prioritera inom befintlig ram är svårare. Ert strategiska tänkande behövs. Hur kan vi gemensamt hitta lösningar som innebär att 1+1 blir 3? Vi behöver skapa forum för att diskutera dessa frågor och just den bollen är redan i rullning. Vi kommer att behöva lyfta på varenda sten, effektivera, förbättra och samarbeta.

Bästa fullmäktige, avslutningsvis vill jag konstatera att vi i början av pandemin trodde att vi skulle vara ute ur dimman vid den här tidpunkten. Vi trodde att saker och ting skulle ha klarnat – ni kommer väl ihåg hur det var i mars, att vi då var oroade över hur sommaren skulle se ut OM pandemin fortfarande skulle vara aktuell. Nu vet vi att pandemin fortfarande inte släppt oss ur sitt grepp. Stadsstyrelsen har gjort sina bästa möjliga bedömningar tillsammans med stadsledningen och referensgruppen. Mariehamnarna kan känna sig trygga!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *