Uncategorized

Motion för småbarn med särskilda behov

Insändare 14 juni 2019 Många småbarn har särskilda behov men saknar diagnoser eftersom att utredningar oftast utförs först mot skolåldern. För många småbarn med särskilda behov är det så gott som omöjligt att delta i ordinarie motionsformer eftersom intrycken är för många. Det går helt enkelt inte att hålla koncentrationen och hela situationen leder till …

Motion för småbarn med särskilda behov Read More »

Människan i centrum

Anförande 22 maj 2019 Talman, jag tänker ägna liberalernas gruppanförande åt två saker; ensamförsörjartillägget i barnbidraget och utvärderingen av AMS. När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser. Viktigt att …

Människan i centrum Read More »

Mer Åland i EU!

Insändare 13 maj 2019 Mitt val är enkelt i EU-valet, jag röstar på Anton Nilsson. Orsaken till det är att jag vill säkra det svenskspråkiga mandatet i EU och garantera att vi har en ålänning på plats där det händer. Dessutom är Anton Nilsson kompetent, erfaren och har de nätverk som krävs för att driva …

Mer Åland i EU! Read More »

Demensvård med människan i centrum

Insändare 20 november 2018 Harry Jansson resonerar friskt runt den stora frågan demens och annan kognitiv svikt. Jag vill tydligt konstatera att en överhängande majoritet av personer med minnesproblematik får sin vård och omsorg av kommunerna. Det är inte heller ett område som kommer att skötas av kommunernas socialtjänst, KST. Vården som ges av ÅHS …

Demensvård med människan i centrum Read More »

Bättre stöd för de med psykisk ohälsa

Insändare 10 oktober 2018 Det är alldeles strålande med förebyggande arbete, men vad händer med de som redan insjuknat? Den frågan är relevant att ställa sig när det gäller psykisk ohälsa. Det kommunala ansvaret är idag vagt formulerat och det är upp till kommunerna att bistå med frivilliga insatser. Reseda höll i måndags ett heldagsseminiarium …

Bättre stöd för de med psykisk ohälsa Read More »

Demokrati och unga

Anförande, BSPC-konferens 2018 27 aug 2018 Dear Chair, delegates and friends. Inspired by the ReGeneration 2030 conference I would like to address the topic of democracy. It seems to be harder and harder to get young people activated in traditional political parties. But that doesn’t mean that youngsters aren’t interested in politics – quite the …

Demokrati och unga Read More »

Ett hållbart Lilla Holmen

Insändare 12 juli 2018 Det var med förvåning som jag läste att det ska bli konstgräs under gungor på Lilla Holmen, det känns varken modernt eller attraktivt. Men det finns förstås en förklaring till saken – konstgräset används för att öka tillgängligheten, för att det ska vara lätt för exempelvis rullstolsburna att komma fram. Konstgräset …

Ett hållbart Lilla Holmen Read More »

KST löser inte allt!

Insändare 11 april 2018 I debatten om kommunreformen framhålls ofta att kommunernas socialtjänst, KST, ska lösa de kommunala problemen och att kommunreformen därför inte behövs. Vi delar inte den synen eftersom KST bara berör vissa socialområden medan exempelvis hela äldreomsorgen lämnas utanför. Vi behöver kvalitetssäkra äldreomsorgen på Åland och styra om till ett mer förebyggande …

KST löser inte allt! Read More »

Pride behövs!

Efter Prideparaden hamnade jag i en intressant diskussion om huruvida Pridefestivaler behövs; “bögarna är de med mest polare”, “ingen bryr sig om två av samma kön hånglar”, “vi har kommit så långt” var några av argumenten. Jag menar att Pride behövs av flera skäl, för att nämna några: frihet måste alltid försvaras, när stödtrupperna faller …

Pride behövs! Read More »