miljö

Ny regering!

Så var den nya regeringsbasen klar och presenterad. Även om några frågetecken kvarstår då man tydligen inte diskuterat sakpolitiken än. Liberalerna är inte med. Synd, tycker förstås vi. Vi har bred kunskap som skulle ha varit till nytta för Åland och vi tar också ansvar för helheterna vilket behövs. Inför kommande mandatperiod finns många stora …

Ny regering! Read More »

Med kunskap, vilja och mod

Ett valmanifest som detta kan antingen innehålla en massa floskler som varenda politiker håller med om eller så kan den vara ärlig. Jag satsar på det sistnämnda. Politik är inte enkelt. Ingen får igenom allt det vad man lovar, därför tycker jag att det är viktigt att rösta på någon som man delar värderingar med …

Med kunskap, vilja och mod Read More »

En stor dag för miljön och för varumärket Åland!

Anförande 13 mars 2019 Talman ”Denna produkt är tillverkad med enbart förnyelsebar energi”, visst låter det bra? Tänk er det att det på alla produkter som tillverkats på Åland skulle kunna finnas en sådan text: ”Denna produkt är tillverkad med enbart förnyelsebar energi”, och förstås en Ålandsflagga därefter. Marknadsvärdet är enormt. Målet om ett modern …

En stor dag för miljön och för varumärket Åland! Read More »

Primärnäringar, hållbarhet och resiliens

Anförande 16 januari 2019 Talman. Stödet till primärnäringarna är ett resultat av extremväder. Något som forskningen visar att kommer att bli allt vanligare. Det betyder att vi behöver ställa om samhället. Ett sätt att uttrycka det är att man vill stärka resiliensen, dvs den långsiktig förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Några förslag till …

Primärnäringar, hållbarhet och resiliens Read More »

Miljö, miljö, miljö!

Anförande 16 nov 2017 Talman, Jag vill tala om en fråga som är högt prioriterad av mig och liberalerna nämligen miljöpolitiken. Jag vill tala om övergången från slit och slängsamhälle till hållbara konsumtionsmönster och om våra vattens hälsa. Det är viktigt för ålänningarna som världsmedborgare men framförallt för ålänningarnas välfärd. Vi tillhör den del av …

Miljö, miljö, miljö! Read More »

Energi, klimat och hållbarhet

Anförande 6 september 2017 Talman, bästa lagting Det här med hållbarhet är inte lätt. Det är en ständig vågskål mellan olika värden, det är hållbarhetsarbetes svaghet men också styrka. För till skillnad från vad populisterna hävdar är världen inte svart eller vit. Därför vill jag börja med att tacka Hållbarhetsrådet med Lantrådet Sjögren i spetsen …

Energi, klimat och hållbarhet Read More »

Östersjön, demokrati och goda samarbeten

Jag deltar just nu i Baltic Sea Parliamentary Conferens (BSPC) i Hamburg. Vi lär oss massor och kvalitén på föreläsarna är hög; St Petersburgs ombudsman för mänskliga rättigheter, professorer, HELCOMs generalsekreterare och många, många fler. Ämnena som berörs är ”Demokratiskt deltagande och den digitala åldern”, ”Forskning”, ”Hållbar turism” och ”Migration och immigration”. Nästa år är …

Östersjön, demokrati och goda samarbeten Read More »

Budgetanförande om hållbarhet

Fru talman! Hållbarhet är något av ett modeord och för många är det oklart vad begreppet innebär. För mig är det ytterst konkret och jag vill uppehålla mig under detta anförande kring begreppet. Jag vill först konstatera att miljömässig, kulturell eller social hållbarhet inte på något sätt behöver vara motpoler till ekonomisk hållbarhet. Tvärtom, en …

Budgetanförande om hållbarhet Read More »

Äntligen börjar det!

Nu börjar det! Lagtingsarbetet! Inkommande arbetsvecka innebär utbildning, ekonomiskt seminarium och skrivande av regeringsprogram. Jag kommer att arbeta stenhårt för att mina hjärtefrågor kommer med i programmet. Jag vill se en breddning av synen på infrastruktur, vi måste börja ta avlopps- och energifrågor på allvar för miljöns skull och vi måste säkra internet åt alla …

Äntligen börjar det! Read More »

Ett ekologiskt hållbart Åland

Insändare 21 sept 2015 Vi måste alla vara med i kampen mot ett ekologiskt hållbart samhälle och arbetet måste börja nu. En nyckel för ett miljömässigt hållbart samhälle är infrastrukturen. En kombination av vattenledningar med minimala läckage och ett samhälle som hushåller med vatten ger stora positiva miljöeffekter. Vi skulle närma oss ett hållbart samhälle …

Ett ekologiskt hållbart Åland Read More »