Ny regering!

Så var den nya regeringsbasen klar och presenterad. Även om några frågetecken kvarstår då man tydligen inte diskuterat sakpolitiken än.

Liberalerna är inte med. Synd, tycker förstås vi. Vi har bred kunskap som skulle ha varit till nytta för Åland och vi tar också ansvar för helheterna vilket behövs.

Inför kommande mandatperiod finns många stora frågor att lösa; självstyrelsepolitik, ekonomin, kommunala servicen och miljö- & klimatpolitiken. Det ska bli spännande att se hur detta löses i regeringsprogrammet. Bland partierna som ingår i regeringsunderlaget finns mycket olika uppfattningar i just dessa områden. En tidigare opposition som gått till val på att riva upp allt och ett parti från den tidigare konstellationen som säkert vill fortsätta bygga på det som varit ska nu samarbeta.

När det gäller näringsrätten har något part sagt att den måste moderniseras, andra att inget ska röras. Moderaterna har gått till val på ordning och reda i ekonomin medan centern och obundna lovat mer landskapsandelar, tunnelpengar och konsekvent motsatt sig alla inbesparingar som gjorts de senaste fyra åren. Den kommunala servicen måste utvecklas- centern och obundna har konsekvent framhållit vilken framgångssaga de små kommunerna är, moderaterna har gång på gång påtalat behovet av kommunsammanslagningar. Intressant blir också miljö och klimatpolitiken; särskilt moderaterna, men också centern och obundna, har understrykit äganderätten och företagarnas möjligheter under valrörelsen medan HI har påtalat att miljön- och klimatet måste få gå först – här finns många svåra målkonflikter att lösa!

Därtill finns många hål att stoppa pengarna i; den åldrande befolkningen, barn med behov av särskilda insatser, infrastruktur, digitalisering, miljösatsningar, forskning med mera. Under hela den förra mandatperioden fanns tydliga indikationer på att kommande mandatperiod kommer att bli ekonomiskt svår – ändå lovades oerhört mycket under valrörelsen. Vem som kommer ur det hela med hedern i behåll ska bli oerhört intressant att följa! Min önskan är att den enskilda individen ska få stå i centrum, inte strukturerna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *