näringsliv

Hållbar tillväxt

Insändare 29 aug 2019 Hållbar tillväxt Den åländska konkurrenskraften måste stärkas. Ett av näringslivets tydliga önskemål är lägre el- vatten- och avfallsavgifter. Jag vill lyfta fram den cirkulära ekonomins möjligheter till att sänka driftskostnaderna. Cirkulär ekonomi handlar om att minska avfall och istället ta tillvara restprodukter. I första hand ska material återanvändas, i andra hand …

Hållbar tillväxt Read More »

Budget 2019

Anförande 13 november 2018 Talman. Det gäller att klara av att ha flera tankar i huvudet när budgeten debatteras. För å ena sidan har vi aldrig levt så gott som idag; vi lever länge, har offentliga skyddsnät, alla har rätt till skolgång och välståndet är utbrett. Å andra sidan ser vi orosmoln i horisonten; en …

Budget 2019 Read More »

Ekonomi, näringsliv och kommunreform

Anförande 12 november 2018 Talman, jag vill börja med att konstatera att vi lever i en rättsstat där vi genom lag reglerar samhället. Samtliga i samhället, individer och myndigheter så som kommuner, förväntas följa lagen. Det är helt ärligt upprörande att höra resonemang om att ledande tjänstemän inte ska följa lagen för att ett fullmäktige …

Ekonomi, näringsliv och kommunreform Read More »

Äntligen ett nytt landskapsandelssystem!

Insändare 15 september 2017 Lagtinget har behandlat det nya landskapsandelssystemet och i nästa vecka röstas det med all sannolikhet igenom. Så vilka är de stora förändringarna? Den viktigaste är att man frångått en trappstegsmodell där man efter ett visst befolkningsantal fallit ner till en lägre nivå av landskapsandelar. Tillväxt har alltså missgynnat kommunerna. En annan …

Äntligen ett nytt landskapsandelssystem! Read More »

Östersjön, demokrati och goda samarbeten

Jag deltar just nu i Baltic Sea Parliamentary Conferens (BSPC) i Hamburg. Vi lär oss massor och kvalitén på föreläsarna är hög; St Petersburgs ombudsman för mänskliga rättigheter, professorer, HELCOMs generalsekreterare och många, många fler. Ämnena som berörs är ”Demokratiskt deltagande och den digitala åldern”, ”Forskning”, ”Hållbar turism” och ”Migration och immigration”. Nästa år är …

Östersjön, demokrati och goda samarbeten Read More »

Tack Matåland!

Insändare 2 nov 2016 Matåland är fantastiskt! Vi har flera restauranger i White Guide Nordic, en makalös bedrift med tanke på befolkningsunderlaget. Därtill erbjuder flertalet restauranger högklassig lunch dagligen. Vi ålänningar tar detta för givet men gäster bortifrån blir djupt imponerade. Goda råvaror från primärnäringarna är förstås en grundförutsättning för succén. När man går och …

Tack Matåland! Read More »

Om driftsprivatisering

Insändare 11 jan 2016 Vi politiker ska inte ge med högra handen och ta med den vänstra. Vi står nu inför en situation där många sjömän kan förlora sina arbetsplatser på grund av driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken. Många av de som arbetat inom skärgårdstrafiken är skärgårdsbor. Det gör situationen än mer besvärlig eftersom att de geografiska …

Om driftsprivatisering Read More »

Fler kvinnliga företagare behövs

Insändare 16 september 2015 En väg ur lågkonjunkturen är fler kvinnliga företagare. Svenska siffror visar att kvinnliga företagare är 25 procent. Om företagande bland kvinnor vara lika stort som hos männen innebar det 75 000 nya, svenska företag! Siffran hos oss är 31 procent, gällande nyföretagande märks inte samma tillväxt av kvinnliga företagare som i närregionerna. …

Fler kvinnliga företagare behövs Read More »