infrastruktur

Regeringsprogrammet eller strukturerna i centrum, inte människan

Anförande 16 december 2019 Talman. ”Det är mörkt och lite ruggigt och en stor del av dygnet är mörkt.  Sommarens solbränna har bleknat. Men det är bara att hålla ut för vi vet alla att ljuset kommer tillbaka och med ljuset piggnar också våra hjärnor till. Blekheten som kännetecknar våra kinder och håglösheten många kanske …

Regeringsprogrammet eller strukturerna i centrum, inte människan Read More »

Hållbar skärgårdstrafik?

Anförande 1 april 2019 Talman. Bästa lagting och åhörare, Jag vill börja med att säga att vi förstår besvikelsen från medborgarinitiativsundertecknarna. Utskottets svar är knappast vad man väntat sig. Vi förde diskussioner om formen på svaret i utskottet och konstaterade att det är initiativets kläm som vi har att ta ställning till, dvs: att lagtinget …

Hållbar skärgårdstrafik? Read More »

En stor dag för miljön och för varumärket Åland!

Anförande 13 mars 2019 Talman ”Denna produkt är tillverkad med enbart förnyelsebar energi”, visst låter det bra? Tänk er det att det på alla produkter som tillverkats på Åland skulle kunna finnas en sådan text: ”Denna produkt är tillverkad med enbart förnyelsebar energi”, och förstås en Ålandsflagga därefter. Marknadsvärdet är enormt. Målet om ett modern …

En stor dag för miljön och för varumärket Åland! Read More »

Ekonomi, näringsliv och kommunreform

Anförande 12 november 2018 Talman, jag vill börja med att konstatera att vi lever i en rättsstat där vi genom lag reglerar samhället. Samtliga i samhället, individer och myndigheter så som kommuner, förväntas följa lagen. Det är helt ärligt upprörande att höra resonemang om att ledande tjänstemän inte ska följa lagen för att ett fullmäktige …

Ekonomi, näringsliv och kommunreform Read More »

Extra anslag är bra!

Anförande 17 september 2018 Talman. Extra anslaget handlar om en gigantisk regionalpolitisk satsning i form av grundläggande infrastruktur på den åländska landsbygden och skärgården. För oss liberaler är extra anslag inget märkvärdigt utan en normal mekanism i enlighet med självstyrelselagen. Vi i utskottet har fördjupat sig i systemet och konstaterar att förarbetena visar att systemet …

Extra anslag är bra! Read More »

Bredda synen på infrastruktur!

Anförande 9 mars 2017 Talman I debatten för budget 2016 talade jag om infrastruktur och sade: ”I övrigt vad gäller infrastrukturen hävdar jag att vi behöver bredda synen på infrastruktur. Infrastruktur är inte bara vägar, broar och skärgårdstrafik. Vi behöver också bevaka fibernät, energi, avlopp, avfall, telefoni och mediadistribution. Också nätet av centrala byggnader så …

Bredda synen på infrastruktur! Read More »

Budgetanförande om infrastruktur

Fru talman! I budgeten för 2016 ser vi att investeringsbehovet i infrastruktur är stort på Åland. Givet den ekonomiska verkligheten är det av största vikt att vi anpassar munnen efter matsäcken. Särskilt tänker jag på anpassningar till de nya tillåtna fordonsvikterna. Vi hörde minister Törnroos berätta om att uppdimensioneringar av broarna i första hand handlar …

Budgetanförande om infrastruktur Read More »

Äntligen börjar det!

Nu börjar det! Lagtingsarbetet! Inkommande arbetsvecka innebär utbildning, ekonomiskt seminarium och skrivande av regeringsprogram. Jag kommer att arbeta stenhårt för att mina hjärtefrågor kommer med i programmet. Jag vill se en breddning av synen på infrastruktur, vi måste börja ta avlopps- och energifrågor på allvar för miljöns skull och vi måste säkra internet åt alla …

Äntligen börjar det! Read More »

Ett ekologiskt hållbart Åland

Insändare 21 sept 2015 Vi måste alla vara med i kampen mot ett ekologiskt hållbart samhälle och arbetet måste börja nu. En nyckel för ett miljömässigt hållbart samhälle är infrastrukturen. En kombination av vattenledningar med minimala läckage och ett samhälle som hushåller med vatten ger stora positiva miljöeffekter. Vi skulle närma oss ett hållbart samhälle …

Ett ekologiskt hållbart Åland Read More »

Nya tag för hela Åland

Insändare 3 september 2015 Vi liberaler har respekt för hela Åland, alla regioner ska kunna utvecklas enligt de egna förutsättningarna. Vi ser inte konkurrens mellan olika kommuner, vi ser att olikheterna kompletterar varandra. Landskaps stöd ska fördelas så att det lönar sig att samarbeta. Påtvingade samarbeten kostar för mycket, både i pengar och i missnöje. …

Nya tag för hela Åland Read More »