utbildning

Gymnasiereformen måste utvärderas

Insändare 26 sept 2015 Ungdomar ska inte falla emellan efter grundskolan. Vi behöver alternativ, exempelvis en tvåårig yrkesexamen, för dem som inte passar in i systemet. Näringslivet, AMS, Katapult, studievägledare, lärare med flera har viktig kunskap som ska tas tillvara då alternativen arbetas fram. En annan nödvändig åtgärd för gymnasialstadiet är att ett fjärde år …

Gymnasiereformen måste utvärderas Read More »

Hållbarhet är målet

Insändare 7 september 2015 Jag vill ha ett hållbart samhälle. Vi ska inte låna av kommande generation då det kommer till pengar och naturresurser och vi ska säkerställa människors grundbehov nu och i framtiden. Det kräver en hel del omstruktureringar, vi måste vara smarta och inte slösa med medel på projekt med litet resultat. Allra …

Hållbarhet är målet Read More »

Högskolan ska gynna den åländska ekonomin

Insändare 31 augusti 2015 För att motivera att vi ska ha högskoleverksamhet på Åland ska vi se till att verksamheten stimulerar ekonomin, dels genom näringslivsanpassade utbildningar men också genom att öka inflyttningen. Den finska regeringens åtstramningspolitik börjar nu ge effekter på rikets högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Vi ska omgående analysera effekterna av nedskärningarna för att …

Högskolan ska gynna den åländska ekonomin Read More »

Validering ger win-win

Härom dagen hände något väldigt trevligt, det var en kvinna som letade upp mig för att hon ville veta mer om validering (eller fristående examen) vilket jag skrev en insändare om förra veckan. Validering betyder att man erhåller yrkesexamen eller yrkesintyg utan att man går i vanlig skola eller gör det enbart delvis. Det är …

Validering ger win-win Read More »

Utbildning ska ge ekonomisk självständighet

Insändare 20 augusti 2015 Ålands Yrkesgymnasium ska vara en flexibel skola med fokus på att leverera attraktiv arbetskraft, oavsett om den enskilda studerande väljer att läsa vidare eller inte. Målet är att de studerande ska nå ekonomisk självständighet. Att vuxna som saknar behörighet inom sitt arbetsområde kan erhålla en yrkesexamen genom validering och tilläggsstudier är …

Utbildning ska ge ekonomisk självständighet Read More »

Frihet till alla

Insändare 13 Juli 2015 Egna pengar ger frihet, trygghet och utökade möjligheter. På Åland ska vi arbeta för alla som kan att tjäna egna pengar ska få möjlighet till arbete och ekonomisk självständighet. Våra snäva könsroller skapar nya generationer av fattiga kvinnliga pensionärer på grund av långt hemmavarande med barn. Män finns representerade bland de …

Frihet till alla Read More »