Validering ger win-win

Härom dagen hände något väldigt trevligt, det var en kvinna som letade upp mig för att hon ville veta mer om validering (eller fristående examen) vilket jag skrev en insändare om förra veckan.

Validering betyder att man erhåller yrkesexamen eller yrkesintyg utan att man går i vanlig skola eller gör det enbart delvis. Det är möjligt exempelvis om man jobbat så länge inom en bransch att man kan branschen trots att man inte utbildat sig inom den.

Valideringen är viktig för att stärka den individers position på arbetsmarknaden, idag är det helt klart lättare att få jobb om man har utbildning. Särskilt i offentlig sektor. Det är inte heller ekonomiskt vettigt, varken för samhället eller den enskilda, att utbilda någon i vanliga skola om denne redan kan yrket. Att få ut en examen kan också vara viktigt för individens självkänsla och stärker möjligheterna för livslång ekonomisk självständighet.

Valideringssystemet möjliggör också, att man med hjälp från externa lärare, kan erhålla examen i yrkesutbildningar eller -inriktningar som inte erbjuds i gymnasiets ordinarie verksamhet.

Det finns all anledning att se över och utveckla nyttjandet av valideringar – det vinner både samhället och individerna på!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *