Utbildning ska ge ekonomisk självständighet

Insändare 20 augusti 2015

Ålands Yrkesgymnasium ska vara en flexibel skola med fokus på att leverera attraktiv arbetskraft, oavsett om den enskilda studerande väljer att läsa vidare eller inte. Målet är att de studerande ska nå ekonomisk självständighet.

Att vuxna som saknar behörighet inom sitt arbetsområde kan erhålla en yrkesexamen genom validering och tilläggsstudier är viktigt, det skapar trygghet och förbättrar individens position på arbetsmarknaden. Ålands Gymnasium ska tillsammans med Öppna Högskolan fungera som kompetenshöjare för hela Åland.

Yrkesgymnasiet ska kunna erbjuda alternativ, exempelvis utbildning genom lärlingsavtal. Gymnasialstadiet ska också kunna ge extra stöd till studeranden med särskilda behov.

Jag kommer att arbeta för att vi i framtiden ger mer resurser till gymnasiet med målet att få ekonomiskt självständiga individer. Det är mer hållbart än att producera samhällsfinansierad sysselsättning till arbetssugna unga!

Ingrid Johansson (Lib)

1 thought on “Utbildning ska ge ekonomisk självständighet”

  1. Pingback: Direkt kontakt är bäst | Ingrid Johansson

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *