Planering

Mer bostäder till stan

Insändare 13 september 2017 Mariehamn behöver inflyttning och det kräver fler bostäder, det kan de flesta skriva under på. Men hur det ska gå till kan verka lite mer oklart. Min uppfattning är att vi behöver göra allt och jag ser inte heller någon större konflikt däremellan. Dessutom finns det en stor samsyn gällande stadsutvecklingen …

Mer bostäder till stan Read More »

En stad att trivas i

Insändare 17 juni 2015 Mariehamn visar just nu upp sig i sin vackraste skrud. Jag är stolt över Ålands stad och jag vill förvalta den småstadsmässiga bebyggelsen. Jag vill inte bevara allt precis som det är. Jag vill inte heller riva allt och bygga nytt. Jag vill nyttja och utveckla det vi har. Vad betyder …

En stad att trivas i Read More »

Planera för medborgarna

Publicerad i Ålandstidningen 28 maj under rubriken “Skapa en gemensam kundtjänst” Ska du flytta? Har du kommit ihåg att meddela om avräkning för vattnet? Har du anmält flytten till Mise? Har du ordnat att elmätaren läses av? Infrastruktursektorn är i dag utspridd på många olika instanser, en samordning skulle förenkla vardagen för medborgarna. Jag vill …

Planera för medborgarna Read More »