ÅHS

Regeringsprogrammet eller strukturerna i centrum, inte människan

Anförande 16 december 2019 Talman. ”Det är mörkt och lite ruggigt och en stor del av dygnet är mörkt.  Sommarens solbränna har bleknat. Men det är bara att hålla ut för vi vet alla att ljuset kommer tillbaka och med ljuset piggnar också våra hjärnor till. Blekheten som kännetecknar våra kinder och håglösheten många kanske …

Regeringsprogrammet eller strukturerna i centrum, inte människan Read More »

Demensvård med människan i centrum

Insändare 20 november 2018 Harry Jansson resonerar friskt runt den stora frågan demens och annan kognitiv svikt. Jag vill tydligt konstatera att en överhängande majoritet av personer med minnesproblematik får sin vård och omsorg av kommunerna. Det är inte heller ett område som kommer att skötas av kommunernas socialtjänst, KST. Vården som ges av ÅHS …

Demensvård med människan i centrum Read More »

Budget 2019

Anförande 13 november 2018 Talman. Det gäller att klara av att ha flera tankar i huvudet när budgeten debatteras. För å ena sidan har vi aldrig levt så gott som idag; vi lever länge, har offentliga skyddsnät, alla har rätt till skolgång och välståndet är utbrett. Å andra sidan ser vi orosmoln i horisonten; en …

Budget 2019 Read More »

Demens, minnesnedsättning och kognitiva störningar

Anförande stadsfullmäktige 30 oktober 2018 Ordförande, äldreomsorgen sätter de flesta partierna i arbete, vi ser alla att något behöver göras. Liberalerna har haft en äldrepolitisk arbetsgrupp som bland annat fördjupat sig i frågorna kring demens och kognitiv svikt. Demens kan ju drabba även yngre men lejonparten av de drabbade är äldre. Till att börja med …

Demens, minnesnedsättning och kognitiva störningar Read More »

Bättre stöd för de med psykisk ohälsa

Insändare 10 oktober 2018 Det är alldeles strålande med förebyggande arbete, men vad händer med de som redan insjuknat? Den frågan är relevant att ställa sig när det gäller psykisk ohälsa. Det kommunala ansvaret är idag vagt formulerat och det är upp till kommunerna att bistå med frivilliga insatser. Reseda höll i måndags ett heldagsseminiarium …

Bättre stöd för de med psykisk ohälsa Read More »

Året 2017

Anförande 23 maj 2018 Talman. Hållbarhet har genomsyrat arbetet för landskapsregeringen under 2017 – det är tydligt. Vi har förstås många och flera svåra steg att ta när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet men vi är väl på gång. Det är också glädjande att hållbarhetsarbetet väcker intresse för Åland som helhet, det stärker det …

Året 2017 Read More »

Samarbete kring cancer är viktigt och bra!

Insändare 27 mars 2018 Cancerföreningen gör tillsammans med Medimar en viktig insats när de inför frivillig undersökning för att tidigt upptäcka prostatacancer. Det som är bra och viktigt att understryka är att projektet består av både PSA-provtagning och läkarens fysiska undersökning av prostatan, vilket också påpekades av Mathias Grunér, vd på Medimar, när nyheten lanserades. …

Samarbete kring cancer är viktigt och bra! Read More »

Framtidens sjukvård och äldreomsorg

Anförande i budgetdebatten 15 nov 2017 Talman ÅHS verksamhet berör, den går rakt in i varenda en ålännings hjärta. En god vård är prioriterat av oss alla men sjukvården står inom hela västvärlden för stora utmaningar, två av de stora utmaningarna är de ständigt ökande kostnaderna och kompetensförsörjningen. De ökande kostnader gör att vi måste …

Framtidens sjukvård och äldreomsorg Read More »

Läkarbristen – ett humanistiskt och ekonomiskt dilemma

Insändare 25 okt 2017 Läkarrekryteringen är en av de viktigaste framtidsfrågorna för den åländska vården och ligger högt upp på ÅHS agenda. Ändå kan vi konstatera att det är mycket svårt att få kompetent personal. Frågan är mångfacetterad och behovet av fler läkare är ett internationellt problem. En av de specialistgrupper som det är särskilt …

Läkarbristen – ett humanistiskt och ekonomiskt dilemma Read More »

Låginkomsttagare får lägre högkostnadsskydd!

Talman Landskapsregeringen har lyft ett av våra viktiga verktyg för att kunna garantera välfärd åt alla, högkostnadsskyddet. Högkostadsskyddets syfte är att skapa ett kostnadstak för medborgarna, sjukvårdskostnaderna ska helt enkelt inte bli övermäktiga. Nu föreslås en ett helt nytt system för högkostnadsskyddet, ett system som tagits fram i dialog med personal, efter höranden med intressenter …

Låginkomsttagare får lägre högkostnadsskydd! Read More »