Representation och yttrandefrihet

Följande skrev jag som svar på denna insändare:

När vi representerar Åland utomlands är vårt gemensamma syfte att bygga broar och stärka externa kontakter. Att gå in i debatter med generaliserande åsikter om våldsbenägenhet inom olika kulturer och folkslag är inte att värna om kontakter utan tvärtom. Därför var situationen både genant och pinsam.

Toivonen skriver att ”om två parlamentariker träffas vid läggdags, så måste vi väl ändå inte berätta sagor för varandra. Nog borde väl vuxna människor tåla att höra sanningen?”. Mitt svar på denna enkla fråga är att representationsresor inte är rätt tillfälle att hävda ”sanningar” och skapa osämja.

För att vara tydlig vill jag påpeka att detta på intet sätt handlar om att hindra yttrandefriheten. När vi är ute på resor så representerar vi inte oss själva eller vårt parti utan Åland som helhet. Jag för därför fram de gemensamma åländska frågorna, till exempel diskuterades på förhand vilka ämnesområden vi i den åländska delegationen skulle lyfta fram under konferensen.

Ingrid Johansson
Liberalerna

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *