Hemvårdsstödslagen ska få träda ikraft

Insändare 12 november 2015

Några föräldrar har blivit oroade efter mitt anförande om hemvårdsstödet i lagtinget i måndags. Jag vill förtydliga att min avsikt inte är att riva upp lagstiftningen. Jag, och liberalerna, vill däremot att den nya hemvårdsstödslagens effekter ska mätas.

Lagtinget har beslutat att det offentliga ska satsa närmare en miljon euro på ett utökat hemvårdsstöd. Vi liberaler vill att pengarna ska tjäna sitt syfte. Syftena med hemvårdsstödslagstiftningen är bland annat att öka jämställdheten, öka valfriheten och förbättra möjligheterna att förena föräldraskap med arbetsliv. Jag tror inte att de satsade medlen kommer att tjäna sitt syfte fullt ut.

Vi ska dock ge den nya lagstiftningen en chans. Jag hävdade aldrig under debatten att lagen skulle utvärderas redan efter ett år och vår partiordförande, Katrin Sjögren, konstaterade att lagen måste få tid att verka innan den bedöms.

Vi liberaler motser att lagen utvärderas i slutet av denna mandatperiod. Först efter det kan en revidering komma på tal. I en eventuell revidering vill vi liberaler att alla familjer ska ha möjlighet till att stanna hemma under första tiden efter det att föräldrapenningen tar slut.

Ingrid Johansson (lib)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *