Det handlar om jobben!

Jag har deltagit i en debattråd i Facebookgruppen “Åland ekonomi”. Tråden handlade om hur man ska få ekonomin på fötter. 

För min del är det enkelt, det handlar om jobben! Alla som är arbetsföra ska jobba, det är inte svårare än så! 

För att få till det krävs utbildning som ger arbete, samhälleligt ansvarstagande för att de som står utanför arbetsmarknaden och att små och medelstora företag är välmående och kan anställa. 

Det här är frågor som jag kommer att jobba för, bidragssamhället är inte ett gott samhälle. Vi ska satsa på jobben! 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *