Bättre förutsättningar för flyktingmottagning

Talman

Det var med stor glädje som lagen om förvaltning av fonder mottogs av den liberala gruppen. Vi finner denna lag som viktig då Liberalerna på Åland är ett antirasistiskt och progressivt parti. Vi vill att det åländska samhället ska bestå av människor som har möjlighet att delta i och bidra till det gemensamma.

Talman. Nätverket Bärkraft har tagit en vision som lyder ALLA KAN BLOMSTRA I ETT BÄRKRAFTIGT SAMHÄLLE PÅ FREDENS ÖAR. Jag tycker att visionen är ytterst adekvat i det här sammanhanget, låt mig bryta ner visionen.

Alla kan blomstra. Lagstiftningen syftar till att stödja integrationsprojekt, lever man i exklusion är det svårt att blomstra, nästintill omöjligt. Vi behöver därför arbeta inkluderande.

I ett bärkraftigt samhälle fortsätter visionen. Ett bärkraftigt samhälle betyder många olika saker men bland annat betyder det en sund befolkningsutveckling och hållbara befolkningspyramider. För att skapa en sund situation på Åland behövs inflyttning, liberalerna är för inflyttning dels från våra grannländer men också mer långväga.

Visionen avslutas med På fredens öar. Det är en ynnest att få bo i ett demilitariserat och neutraliserat samhälle men det ställer också krav. På Fredens öar ska de mänskliga rättigheterna och FN konventioner beaktas, vi ska därför stödja även asylrätten.

Talman. Liberalerna vet att åländska kommuner i stort vill ha inflyttning och att många ställt sig positiva till mottagande av flyktingar. Vi behöver skapa möjligheter för kommunerna att sköta flyktingmottagningen på allra bästa sätt och ge bästa möjliga stöd, den här lagstiftningen är ett stort steg i rätt riktning.

Tack Talman!

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *