våld

Våld i nära relationer

Insändare 27 jan 2017 Våld i nära relationer har stora negativa samhällseffekter och innebär stor personlig tragedi för den direkt våldsutsatta, som oftast är kvinnor, men också för de eventuella barn som tvingas växa upp under mycket osunda förhållande. I Ryssland avskaffas lagen mot våld i hemmet. Runt om i västvärlden ifrågasätts kvinnors rättigheter. Och …

Våld i nära relationer Read More »

Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, …

Våld mot kvinnor ska avskaffas Read More »