Matåland

Hållbara produktionsmönster

Anförande 10 september 2018 Talman. Hållbarhetsarbetet berör oss alla och alla samhällssektorer, jag kommer att uppehålla mig kring två områden; mål 3 Allt vatten ska ha god kvalitet och mål 5 Attraktionskraft för boende, besökare och företag. När det gäller mål 3, Allt vatten ska ha god kvalitet, är det bara att konstatera att nuläget är …

Hållbara produktionsmönster Read More »

Tack Matåland!

Insändare 2 nov 2016 Matåland är fantastiskt! Vi har flera restauranger i White Guide Nordic, en makalös bedrift med tanke på befolkningsunderlaget. Därtill erbjuder flertalet restauranger högklassig lunch dagligen. Vi ålänningar tar detta för givet men gäster bortifrån blir djupt imponerade. Goda råvaror från primärnäringarna är förstås en grundförutsättning för succén. När man går och …

Tack Matåland! Read More »