Digitalisering

Budget, viltvård och Ålandstrafiken

Anförande 10 sept 2019 Talman. Jag vill börja med att kommentera det ekonomiska läget; vi har att vänta oss en lågkonjunktur vilken innebär lägre avräkning. Samtidigt har den finska ekonomin gått bättre i förhållande till den åländska de senaste åren vilket skapar lägre skattegottgörelse. Arbetet med att öka grundfinansiering och att få in system som …

Budget, viltvård och Ålandstrafiken Read More »

Det digitala framtida Åland

Anförande 3 april 2017 Talman Att resonera om ett digitalt framtida Åland är sannerligen en övning i att tänka utanför boxen – vi vet knappt vad som är möjligt 5 år in i framtiden – än mindre 20 år bort. Framtidsdagboken som presenteras i meddelandet är därför ett otroligt bra grepp för att få oss …

Det digitala framtida Åland Read More »