äldre

Respekt för kunskap behövs inom äldreomsorgen

Insändare 10 sept 2018 Jag är oroad över äldreomsorgen på Åland, och än mer oroad blir jag när jag hör en av de mer dominanta rösterna i omsorgsdebatten, Barbro Sundback, resonera. Sundback konstaterade på senaste fullmäktige att kvalitén inom äldreomsorgen enbart beror på två faktorer; antal platser och personaldimensionering. Det ger bilden av att äldreomsorgen …

Respekt för kunskap behövs inom äldreomsorgen Read More »

KST löser inte allt!

Insändare 11 april 2018 I debatten om kommunreformen framhålls ofta att kommunernas socialtjänst, KST, ska lösa de kommunala problemen och att kommunreformen därför inte behövs. Vi delar inte den synen eftersom KST bara berör vissa socialområden medan exempelvis hela äldreomsorgen lämnas utanför. Vi behöver kvalitetssäkra äldreomsorgen på Åland och styra om till ett mer förebyggande …

KST löser inte allt! Read More »

Kvalitetssäkra äldreomsorgen

Insändare 13 mars 2018 Specialisering och erfarenhet är en viktig nyckel för god vård- och omsorgskvalitet. Vi menar därför att vi behöver byta synsätt, särskilt på äldrevården; vi behöver specialister och vi behöver erkänna vård av äldre som ett särskilt kunskapsområde för alla yrken – från närvårdare till läkare, så väl i kommunerna som på …

Kvalitetssäkra äldreomsorgen Read More »

De årsrika diskrimineras

Insändare 1 februari 2018 Det pågår en ständig diskriminering i vårt samhälle då det gäller de äldre. Forskning från våra närregioner visar att äldre diskrimineras på arbetsplatser, inom vården och i samhället i stort. Det finns ingen anledning att tro att situationen skulle se annorlunda ut här på Åland. Vi lever i en tid där …

De årsrika diskrimineras Read More »

Framtidens sjukvård och äldreomsorg

Anförande i budgetdebatten 15 nov 2017 Talman ÅHS verksamhet berör, den går rakt in i varenda en ålännings hjärta. En god vård är prioriterat av oss alla men sjukvården står inom hela västvärlden för stora utmaningar, två av de stora utmaningarna är de ständigt ökande kostnaderna och kompetensförsörjningen. De ökande kostnader gör att vi måste …

Framtidens sjukvård och äldreomsorg Read More »

Vikarier till äldreomsorgen!

Vikarier till äldreomsorgen! Något är allvarligt fel i Mariehamns äldreomsorg. Återigen har verksamheterna belagts med vikariestopp, det är inte acceptabelt. Varför? Vi antar årligen verksamhetsplaner och mål för verksamheterna och för att fullfölja dessa behövs ett givet antal anställda. Om personalen inte skulle behövas så skulle vi förstås generellt minska på antalet anställda men nu …

Vikarier till äldreomsorgen! Read More »

Gott nytt år kära vänner!

Jag vill ge er några nyårslöften: Jag kommer inte att avvika från mina grundläggande liberala värderingar bland annat om alla människors lika värde, god utbildning för alla och lika lön för likvärdigt arbete. Jag kommer att fortsätta min kamp mot ett hållbart Åland och ständigt tänka på vad olika beslut ger för konsekvenser, inte bara …

Gott nytt år kära vänner! Read More »

Nya tag för Ålands pensionärer!

Förebyggande och specialistkunskap är mina ledord då det kommer till den äldre befolkningen. Det betyder att Åland behöver ett rejält kunskapslyft! Äldre kvinnor har det särskilt tufft eftersom att kvinnors arbete historiskt inte har gett avkastning i form av lön vilket påverkar pensionen negativt. Jag vill satsa på: Den allmänna tandvården ska ges till de …

Nya tag för Ålands pensionärer! Read More »

Äldreomsorgen- en utmaning

Några reflektioner från kvällen på temat “Värdigt åldrande-en självklarhet?”: Äldreomsorg och -vård behöver specialister förbättrar tryggheten för de som behöver omsorg och vård minskar dödligheten bland äldre gör vården mer effektiv skapar utrymme för karriärsutveckling och personlig utveckling inom branschen minskar under-/över-/feldiagnostiseringar Äldreomsorg och -vård behöver samordnas samarbeten skulle fungera som stöd för personal samarbeten …

Äldreomsorgen- en utmaning Read More »