#metoo #ålandockså

Anförande #metoo-debatten 10 jan 2018

Talman

Jag förvånar ingen när jag konstaterar att jag är feminist och för mig är de två största feministiska frågorna kvinnors ekonomiska självständighet och rätten till den egna kroppen. Sexuella övergrepp och sexuellt våld är bland de grövsta övertrampen då det gäller inskränkandet av kvinnors rätt till den egna kroppen. Men runt om i samhället ser vi ett konstant budskap om att kvinnans kropp inte finns till för den egna individen utan för att behaga – vi besudlas av sexualiserad reklam och porrindustrin väller av budskap av att kvinnans kropp finns till för mannen och något mannen har rätt att ta för sig av.

I debattvågorna efter metoo-uppropen kan man läsa allt fler berättelser om exempelvis unga pojkar, troligen inspirerade av porr, som kallar sig sadister och om unga människor, både killar och tjejer, vars bild av samlag till stor del präglas av våldssexet inom porrindustrin. Här har vi ett viktigt jobb att göra – dels behöver skolans sexualundervisning vara med, men framförallt är det viktigt att vi vuxna pratar om sex och kärlek med våra barn och unga.

Jag har också läst texter som jag sett som oerhört kränkande för mannen. Texter skrivna av män som försvarar sexuella trakasserier genom att förklara dem med att allt beror på drifter och grundläggande behov, att evolutionen utvecklat mannen till en sexhungrig varelse som inte kan hålla sig ifrån att försöka reproducera sig. Om jag vore man skulle jag på inget sätt acceptera en sådan bild av mig själv. Det är bra och sunt att verklighetsbeskrivningen inte är vanlig bland men, precis som att det är bra att inte alla män begår sexuella övertramp.

Talman. #Ålandockså har satt igång en massiv diskussion här lokalt – det är bra, vi behöver alla hjälpas åt att bryta tystnadskulturen kring sexuella trakasserier, övergrepp och brott. Men tyvärr har också hatet växt, de kvinnor som drabbats av sexuella trakasserier och brott har dessutom fått kritik för att de berättat sin historia, det kan tolkas som ett omedvetet eller medvetet försök att bibehålla den tystnadskultur som måste brytas. Men tystnaden, talman, är bruten – vi kvinnor kommer inte låta oss tystas igen!

För de konservativa anti-feministerna har diskussionen, vad det verkar när man följer debattrådar på nätet, varit extra triggande. Kanske det beror på att inget bevisar så bra som metoo att problemen inte handlar om vissa ”riskkulturer” – utan att det handlar om samhället i stort. Mest smärtsamt tycker jag att det är att se personer dels i falsett ropa ”Inte alla män” samtidigt som man misstänkliggör kvinnor som grupp för att komma med falska anklagelser och liknande påhopp på de som delat med sig av sina innersta hemligheter. Samma grupp har heller inga som helst problem att klumpa ihop inflyttade i samma grupp.  Talman, de här ideologiska inslagen i debatten går följd i färg med de begränsningar som samma personer arbetar för när det gäller andra frihetsfrågor för kvinnor; aborträtten, allmän barndagvård och lika lön på likvärdigt arbete.

För vi har mönster som måste brytas – samhället behöver ta sitt ansvar men också var och en av oss; vi ska lära oss mer, vi ska inte vara tysta och ska gemensamt skapa förändring.  Vi ska stärka civilkuraget och peppa varandra – för att säga stopp och att synliggöra är inte något enkelt, det krävs mod.

Slutligen talman vill jag rikta mig till landskapsregering med en önskelista med vad jag tycker att borde prioriteras:

  • Kompetenshöjande insatser hos myndigheterna där frågan är aktuell där polisen, ÅHS och sociala myndigheter prioriteras
  • Förtäta vårdkedjorna för de drabbade mellan de olika myndigheter som berörs
  • Evidensbaserat förvaltande av de 75´ per år som ges i 5 år för att hindra sexuella trakasserier i 5 år
  • Tydlig information till all personal inom LR och underlydande myndigheter om vad sexuella trakasserier är, att nolltolerans råder och hur man anmäler övertramp samt uppmuntran till övriga arbetsplatser att följa efter
  • Indikatorer om sexuella trakasserier i hållbarhetsrådets rapport
  • Införa diskussion om samtycke i skolans läroplan om sexualundervisning
  • Särskilda insatser för socialt utsatta kvinnor; missbruk, funktionsvariationer, socioekonomisk bakgrund behöver beaktas

Dessutom borde vi från Åland

  • Ställa krav på riksregeringen om samtyckeslag
  • Ställa krav på riksregeringen om att utvärdera befintliga straffskalor och hur de används gällande sexualbrott

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *