Kultur och kulturmiljöer

Kulturen och kulturmiljöerna är viktiga för de identitetsskapande processerna. En identitetslös människa är en otrygg människa.

Kulturen har alltid varit föränderlig, detta stämmer också i allra högsta grad med dagens samhälle. All kultur är viktig och all kultur är bra. Viss kultur kostar mycket och annan är i princip gratis.

Om all kultur ska synas och göra nytta måste kulturpolitiken ha ett tydligt tillänglighetstänk. Jag vill också synliggöra kulturmiljöerna som är som är som dolda skatter mitt framför ögonen på oss när vi vistas i stad och landsbygd.

Jag vill varken bevara eller riva, jag vill förvalta. Kulturmiljöer, byggnader och monument ska användas!

Jag vill därför:

  • att ingen ska kunna “prenumerera” på kulturbidrag
  • att kulturmiljöerna framhävs
  • att staden skulle satsa på en digital stadsvandring med fokus på olika planeringsideal över tid
  • att landskapet bör digitalisera kulturarvet, arbetet ska till stor del utföras av de som är marginaliserade på arbetsmarknaden vilket ger
  • att jordbruk som uppföder kulturraser ska få bidrag
  • att det småskaliga jordbruket som upprätthåller kulturlandskap erkänns som ett viktigt komplement för att säkerställa artdiversitet
  • att det småskaliga jordbruken erhåller bidrag för deras funktion som en direkt länk till den åländska historien, det åländska kulturlandskapet måste säkras
  • att landskapet går in för att förädla och tillgängliggöra det vi redan har
Jag vill varken bevara eller riva, jag vill förvalta.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman