Landskapet som arbetsgivare

Landskapsregeringen är en stor arbetsgivare men kanske inte den bästa. Många anställda känner sig otrygga eftersom de inte erbjuds ordinarie tjänst (förordnande).

Detta är i det yttersta ett hot mot yttrandefriheten, ingen anställd ska känna att man inte vågar uttrycka sina åsikter för rädslan att förlora jobbet.

För mig är den ekonomiska självständigheten central, att inte veta om man får 60% eller 100% anställning när aktuellt förordnande går ut är inte att vara faktiskt fri.

År 2019 är det oanständigt att inte ge lika lön för lika arbete, orättvisorna på grund av kön måste upphöra.

Jag vill därför:

  • att vi levererar likvärdig lön för likvärdigt arbete
  • att landskapsregeringen ska tillämpa ordinarie tjänst/ tillsvidare förordnanden
  • att heltid ska vara norm för landskapsregeringens anställda
  • att distansarbeten och flexibla lösningar införs i större grad än i dag
Orättvisorna på grund av kön måste upphöra.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman