Katrin – min idol och förebild!

Fy fabian vad stolt jag är över att vara liberal. Och dessutom i ett parti med fantastiska Katrin Sjögren som ledare! Nå, varför denna glädje? Jag öppnade nyss Ålandstidningen och läste om Katrins agerande i dagens debatter och det gjorde mig inte besviken!

Liberalism är att se till individen i första hand, inte kollektivet. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Liberalismen är framåtsyftande, inte konservativt, och liberaler har i alla tider verkat för ökad bildningsgrad för att stärka demokratin och för att utveckla samhället. Katrin lever som hennes ideologi lär! Hon är tolerant, lyssnande och kunskapstörstig. Det märks inte minst i hennes ledarskap som jag beundrat på håll sedan hon blev partiledare. Katrin låter kunniga ta plats men när det behövs stiger hon fram och ryter ifrån. Idag behövde någon sätta ned foten och Katrin levererade!

2 thoughts on “Katrin – min idol och förebild!”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *