Gott förvaltande sparar pengar

Insändare 21 december 2015. Svar på Antikorruptios insändare, som i sin tur var ett svar på min insändare som jag skrev med anledning av debatten om budgetbetänkandet.

Bästa ”Antikorruptio”! Tack för att du tog dig tid att besvara min insändare, allmänhetens synpunkter är viktiga för mig. Jag förstår dina frågeställningar, det lät till en början märkligt även för mig då jag hörde att vi ska prioritera en renovering av lagtingshuset. Då jag fick mer kunskap ändrade jag dock åsikt.

Att ta hand om sina fastigheter sparar pengar på sikt. Lagtingshuset har inte renoverats sedan det färdigställdes 1978. Inomhusklimatet är bedrövligt vilket påverkar oss politiker men också den heltidsarbetande personalen. Vi har också ansvar för miljön, lagtingshuset är långt ifrån klimatsmart.

Infrastrukturnätet måste, liksom fastigheterna, underhållas. Jag vill att vi investerar med eftertanke, därför röstade jag för att vi inte ska köpa in tonnage för 25 miljoner euro innan kortruttssystemet fastställts. Kortruttsystemets syfte är bland annat att minska driftskostnaderna.

Slutligen kan jag konstatera att många är mycket nöjda över att centern nu är i opposition medan andra är mindre nöjda. Jag har fullt förtroende för regeringen Sjögren. Facit har vi om fyra år.

Ingrid Johansson
Liberal lagtingsledamot

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *