Det är dyrt att vara fattig

Har man ont om pengar har man inte råd att göra investeringar, det kan handla om de enklaste saker som att inte kunna köpa vinteroverall till barnen på januarirean till nästa säsong eller att vara tvungen att köpa husgeråd på dyra avbetalningsvillkor. Men också att livslångt betala hyra till någon annan istället för att ha möjlighet att äga sitt eget boende.

Kvinnors ekonomiska självständighet är särskilt viktig eftersom att barnfattigdom ofta beror på  ensamstående mammors fattigdom. Därför behöver vi se till att ensamstående mammor får en skälig föräldrapenning och vårdbidrag och vi behöver skapa utrymme för deltagande på arbetsmarknaden.

Förhöjda bidrag är inte mycket att orda om men politiskt vill jag arbeta för att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden. Handel och sjukvård är två stora arbetsgivare åt kvinnor och i dessa branscher arbetar man oregelbundet, därför behöver dagomsorgen vara mer flexibel. Det offentliga anställer många kvinnor, vi behöver öka flexibiliteten på de offentliga arbetsplatserna och tänka förbi 8-16 alla dagar och treskiftsarbeten.

Man ska inte tvingas gå på bidrag mot sin vilja för att arbete och småbarnsliv inte passar ihop!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *