Landskapet som arbetsgivare

Nyckeln till god vård

Insändare 9 oktober 2015 Bra sjukvård och omsorg förutsätter nöjd och välutbildad personal. Verksamheterna ska ständigt bli bättre genom fortbildning av personalen. Fortbildningen möjliggör personlig utveckling och höjer personalens kompetens. Vi behöver ge personalen utrymme att tillämpa såväl ny kunskap som erfarenhet för att vården ska utvecklas och evidensbaseras. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn …

Nyckeln till god vård Read More »

Flex- och distansmöjligheter gynnar hela Åland

Insändare 30 Juli 2015 Vi vill att möjligheten till distansarbete och flextider ska öka för de landskapsanställda. Dels för personalens skull och dels för glesbygdens och skärgårdens skull. I dag är möjligheten till flex- och distansarbete liten för de cirka 2000 anställda på landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter. En utökning av flex- och distansmöjligheter skulle …

Flex- och distansmöjligheter gynnar hela Åland Read More »

Ordinarie tjänster i ordinarie verksamhet

Publicerad i lokaltidningarna 21 maj 2015 Snart är det semestertider och det är naturligt att vara lite trött på jobbet. De kommentarer som jag hör om landskapsregeringen som arbetsgivare vittnar tyvärr om större problem än lite vårtrötthet. Utan personal sker ingen verksamhet och nöjd personal är mer effektiv än missnöjd personal. Många av landskapets anställda …

Ordinarie tjänster i ordinarie verksamhet Read More »

Respektlös personalpolitik!

Idag, igen, möts man av missnöje med landskapet som arbetsgivare. Denna gång skriver Ålandstidningen om radion.   Omorganiseringar är ibland nödvändiga och det är naturligt att man som arbetstagare ställer sig tveksam till samarbetsförhandlingar – man ska ju betala hyra och ha mat på bordet! Arbetstagarnas oro ska inte mötas med tystnad och information genom …

Respektlös personalpolitik! Read More »

Landskapets personalpolitik

Jag kan i mitt Facebook flöde igen konstatera att landskapsregeringen inte är en populär  arbetsgivare. Tyvärr. Att det offentliga står för trygga arbetsplatser och juste ledarskap är lätt att ta för givet. Jag menar, vem ska vara arbetsmarknadens förebild om inte ÅHS, gymnasiet och högskolan?! Det är något mycket märkligt att man inom offentlig sektor inte tillämpar …

Landskapets personalpolitik Read More »