Kunskap före tyckande

Forskning är utveckling

Insändare 5 oktober 2018 Att satsa på forskning är klokt. Det moderna västerländska samhället måste konkurera med kunskap, det är motorn i samhället. Initiativet som Sia Spiliopoulou Åkermark med flera lyfte fram, det vill säga en större satsning på forskning, är välkommet. Jag delar uppfattningen om att vi behöver forska mer lokalt. I somras deltog jag …

Forskning är utveckling Read More »

Sjukvård, jämställdhet och framtiden

Talman, Det är med besvikelse jag ser att Centern fortsätter sin skräckpropaganda och försöker få det att se ut som att den nuvarande demensavdelningen vårdar alla patienter med minnessjukdomar. Att de flesta redan idag vårdas på andra avdelningar bortser man ifrån, istället målar centern upp en dystopi där människor med demens ska vårdas på den …

Sjukvård, jämställdhet och framtiden Read More »

Nyckeln till god vård

Insändare 9 oktober 2015 Bra sjukvård och omsorg förutsätter nöjd och välutbildad personal. Verksamheterna ska ständigt bli bättre genom fortbildning av personalen. Fortbildningen möjliggör personlig utveckling och höjer personalens kompetens. Vi behöver ge personalen utrymme att tillämpa såväl ny kunskap som erfarenhet för att vården ska utvecklas och evidensbaseras. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn …

Nyckeln till god vård Read More »

Nya tag för Ålands pensionärer!

Förebyggande och specialistkunskap är mina ledord då det kommer till den äldre befolkningen. Det betyder att Åland behöver ett rejält kunskapslyft! Äldre kvinnor har det särskilt tufft eftersom att kvinnors arbete historiskt inte har gett avkastning i form av lön vilket påverkar pensionen negativt. Jag vill satsa på: Den allmänna tandvården ska ges till de …

Nya tag för Ålands pensionärer! Read More »

Kunskap före tyckande

Insändare 1 Juli 2015 Inom åländsk politik hörs ofta att sunt förnuft ska ge vägledning i de politiska besluten. Det är inte samhällsnyttigt då sunt förnuft inte sällan baseras på felaktiga fördomar. Jag anser att kunskap är det som ska ligga till grund för besluten om hur vårt samhälle ska skötas. Tänk på sjukvården, ett …

Kunskap före tyckande Read More »