Kultur

Budget 2019

Anförande 13 november 2018 Talman. Det gäller att klara av att ha flera tankar i huvudet när budgeten debatteras. För å ena sidan har vi aldrig levt så gott som idag; vi lever länge, har offentliga skyddsnät, alla har rätt till skolgång och välståndet är utbrett. Å andra sidan ser vi orosmoln i horisonten; en …

Budget 2019 Read More »

Staden behöver ökad trivsel

Mariehamn behöver utvecklas och öka inflyttningen. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång är en ökad trivsel i staden. För att öka trivseln ser jag tre viktiga åtgärder som behöver vidtas. Den första är att vi behöver stärka de områden och kvalitéer som vi redan har. Stadshuset med den tillhörande parkmiljön är en sådan …

Staden behöver ökad trivsel Read More »

Budgetanförande om hållbarhet

Fru talman! Hållbarhet är något av ett modeord och för många är det oklart vad begreppet innebär. För mig är det ytterst konkret och jag vill uppehålla mig under detta anförande kring begreppet. Jag vill först konstatera att miljömässig, kulturell eller social hållbarhet inte på något sätt behöver vara motpoler till ekonomisk hållbarhet. Tvärtom, en …

Budgetanförande om hållbarhet Read More »

En allaktivitetspark för Ålands bästa!

Insändare 3 oktober 2015 Vi Mariehamnsliberaler vill sammanbinda området från Mariebad till Gröna Udden till en allaktivitetspark för alla åldrar. Sjökvarteret, biblioteket och Tullarnas äng står för kulturen. Vi vill bygga en skatepark och ett utegym med inriktning på seniorer inom samma område, tillsammans med joggingstråken och badplatserna blir det en plats för rörelse och …

En allaktivitetspark för Ålands bästa! Read More »

Det är modigt att utreda

Jag står för kunskap före tyckande, det gör liberalerna också. Det innebär att vi exempelvis är för utredningar och utvärderingar. Inte för att dra ut på tiden eller sätta pengar i blöt i onödan utan för att det sparar pengar i längden. Man brukar säga att de bästa projektledarna är de som klarar av att …

Det är modigt att utreda Read More »

Skatekultur är sund kultur!

En engångsinvestering utan underhålls- och uppvärmningskostnader fylld med kids och vuxna som rör på kroppen utomhus – låter  inte det som en dröm? Det är vad en skatepark i betong skulle innebära och jag är helt klart för! Jag vill att vi ska bygga en skatepark i Mariehamn som alla ålänningar kan nyttja! Att människor rör på sig är …

Skatekultur är sund kultur! Read More »