Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet ska inte skötas som ett eget projekt, på Åland ska vi tillämpa jämställdhetsintegrering.

Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet bör vara att ingen mår bra av snäva könsnormer och att genus är en kunskapsfråga.

Jag vill därför:

  • att de åländska myndigheterna aktivt ska arbeta med lika behandling för kvinnor och män, såväl internt som externt
  • att likvärdigt arbete ger likvärdig lön
  • att dagis och skolor ska vara genusmedvetna i sin pedagogik
  • att samhället ska sträva efter att barn ska få 1000 möjligheter istället för två
  • att grundläggande genuskunskap ges vid föräldrautbildningen
  • att infrastrukturen planeras jämställt och jämlikt
  • att samhället inte subventionerar cementering av könsnormer.
Lika lön för lika arbete
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman