Ekonomisk självständighet

Varje vuxen människa ska ha en egen inkomst så att man kan försörja sig själv. Vuxna ska inte tvingas bo hos sina föräldrar och mammor ska inte vara beroende av sina mäns inkomster.

De som lider av sjukdom, somatisk eller psykisk, ska kunna ta del av arbetslivet efter egen förmåga. Bidrag ska i första hand vara riktade till att nå utbildning och/eller arbete. Sysselsättning framom bidrag är en hjärtefråga för mig.

Jag vill därför:

  • att offentliga bolag och myndigheter ska ställa upp som praktikplatser och arbetsprövningsplatser.
  • att man ska utveckla gymnasiets vuxenutbildning
  • att samhället hellre ska sysselsätta än att ge bidrag
  • att ungdomar ska utbildas i privatekonomi i såväl grundskola som gymnasium
  • att föräldrautbildningen ska innehålla information om de ekonomiska konsekvenserna av långt hemmavarande med barn
  • att det offentliga ska ta till vara den arbetskapacitet och -vilja som finns hos de som inte kan delta på arbetsmarknaden enligt gängse premisser.
Sysselsättning framom bidrag
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman