Upphandling

Upphandling är ett effektivt instrument för att flytta tillväxt från offentlig till privat sektor, det vill säga att upphandlingen kan nyttjas som motor i näringspolitiken.

Upphandling ska alltid och enbart ske om det finns en fungerande marknad, i andra fall ska det offentliga själva leverera tjänsterna.

Upphandlingarna ska uppdelas så att åländska leverantörer har möjlighet att vinna upphandlingen.

 I dagens samhälle utgör upphandlingen en stor del av det offentligas budget, om vi ska nå ett hållbart samhälle krävs det att hållbarheten prioriteras i upphandlingar.

Jag vill därför:

  • att det offentliga alltid ska anta långsiktiga upphandlingsstrategier så att de privata entreprenörerna kan planera sina verksamheter
  • att vi ska upphandla tjänster i första hand, detta för att gynna små- och medelstora företag
  • att vi ska ha tydliga hållbarhetskrav i upphandlingarna.
Ska vi nå ett hållbart samhälle krävs det att hållbarhet prioriteras i upphandlingar
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman