Infrastruktur

Infrastruktur är så mycket mer än vägar och skärgårdsfärjor. Infrastruktur är internet, avlopp, sopor, telefoni, tv, radio, el, byggnader och fjärrvärme. Infrastruktursplaneringen ska innehålla tydliga miljömål.

Det krävs dock samordning. Ökat samarbete behöver ske mellan olika avdelningar, när vi gräver upp ett dike för att byta elrör ska vi underhålla fibern samtidigt.

Framförallt behöver vi se bortom kommungränserna, det är inte rimligt att låta kommungränserna vara hinder för en vettig regional planering.  

Skärgårdstrafiken debatteras flitigt. Debatten visar på behovet att inkludera invånarna i planeringen.

Jag vill därför:

  • att hållbarhetstänket under infrastrukturministern stärks
  • att de åländska kommunerna utökar sina samarbetsområden, maskiner och personal kan användas mer effektivt
  • att landskapsregeringens bidrag har en tydlig samarbetsmorot
  • att informationsflödet till hushållen om miljömässigt hållbart nyttjande av infrastrukturen ska vara tillräckligt, lättförståeligt och korrekt; det ska vara lätt att göra rätt
  • att landskapsregeringen tar en tydligare position som övervakande och samordnande myndighet
  • att kommunerna, tillammans med landskapet, börjar arbeta fram data för att kunna nyttja digitala, geografiska informationssystem med syfte att underlätta såväl planering som tillsyn
Ökat samarbete behöver ske mellan olika avdelningar.
Liberalerna på Åland
Ingrid Zetterman