Det mullrar om gräsfötterna

“Det är någonting nytt som händer i politiken” sa en vän jag mötte på gatan idag. Jag håller med om den analysen. Riksdagsvalskampanjen har varit annorlunda än tidigare och man känner förändring i luften. Det är bra och nyttigt att utmana det gamla invanda. Men det finns också annat som är viktigt med den kommande (?) förnyelsen, nämligen att förbättra representativiteten.

Representativitet innebär att fördelningen i tex ålder, kön och geografisk spridning som motsvarar samhället i övrigt. Representativiteten i lagtinget har mycket kvar att önska. Om ålder konstaterar Åsub att “40–49 [är] mest överrepresenterade i de folkvalda beslutande organen. Medan de utgör drygt 17 procent av de röstberättigade, hör 37 procent av lagtingsledamöterna och 28 procent av fullmäktigeledamöterna till denna kategori.” Vad gäller kvinnor är situationen allvarlig; 8 av 30 kandidater som röstades in var kvinnor. Efter ministerposteringar är verkligheten att vi har sju kvinnor i lagtinget. Det är 23%. Skandal!

Så om ni gillar mullret hos gräsrötterna och vill ha förändring så tycker jag att ni kan rösta på en ung kvinna. Som undertecknad till exempel.