Ett nytt Europa?

Morgonens rapporter deklarerar vinst för Leave. England ska alltså, vad det verkar, lämna EU. Det är en mörk dag för Europa, det är ett tecken på att de som arbetar för samarbete och gemenskap förlorar även denna strid.

För det finns en stark koppling mellan Brexit och Ukip. Ukip, som är Englands motsvarighet till SD och Sannfinländarna, har starkt drivit frågan om att England ska lämna. Den nationalistiska vågen i Europa är ett faktum.

Nationalismen är förstås en motreaktion mot globaliseringen. Problemet är bara det att vi redan har multikulturella samhällen. Nationalismen skapar i en sådan värld konflikter och spänningar.

Liberala idéehar varit en grundpelare i EUs framväxt och är på många sätt en motpol till nationalismen. Det är dags för liberaler i hela Europa att karpa upp oss, vi behöver få fötterna djupare ner i myllan och arbeta tillsammans för gemenskap, samarbete och tolerans.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *